آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دانلود صوتی کتاب صحیفه سجادیه

3

دانلود صوتی کتاب صحیفه سجادیه

برای دانلود کردن زیارات فوق، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید.

 

ردیف عنوان اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ دعای اول صحیفه سجادیه ۲,۳۹۱ ۰:۱۶:۱۷
۲ درود بر رسول خدا (ص) ۱,۰۵۸ ۰:۷:۱۱
۳ درود بر حاملان عرش الهی و هر فرشته مقرب ۱,۷۴۶ ۰:۱۱:۵۳
۴ درود بر پیروان پیامبران و تصدیق کنندگانشان ۱,۴۲۰ ۰:۹:۳۹
۵ برای خود و برای یارانش ۱,۳۶۳ ۰:۹:۱۶
۶ برای خود و برای یارانش ۲,۳۹۳ ۰:۹:۱۶
۷ آنگاه که دشواری به او رو آورد ۹۷۵ ۰:۶:۳۷
۸ پناه جستن از ناخوشایندها ۸۳۳ ۰:۵:۳۹
۹ دراشتیاق به عمل آمرزش از خدای بزرگ باشکوه ۷۸۰ ۰:۵:۱۷
۱۰ در پناه بردن به خداوند بلند مرتبه ۷۵۵ ۰:۵:۰۷
۱۱ در عاقبت به خیری ۷۴۱ ۰:۵:۰۱
۱۲ در اعتراف و طلب بازگشت به سوی خداوند بلند مرتبه ۲,۱۶۲ ۰:۱۴:۴۳
۱۳ در طلب حاجت ها از خداوند بلند مرتبه ۱,۷۸۱ ۰:۱۲:۰۷
۱۴ آنگاه که به او تعدی می شد یا از ستمگران انچه دوست نمی داشت می دید ۱,۴۵۶ ۰:۹:۵۴
۱۵ آنگاه که بیمار می شد یا دچار اندوه یا گرفتاری می گردید ۹۵۶ ۰:۶:۲۹
۱۶ آنگاه که از گناهانش درخواست گذشت می کرد ۲,۹۴۳ ۰:۲۰:۰۳
۱۷ آنگاه که از شیطان یاد می شد و از او و از دشمنی و مکرش به خدا پناه می برد ۱,۷۲۱ ۰:۱۱:۴۳
۱۸ آنگاه که آنچه از آن می هراسید ۴۴۹ ۰:۳:۰۱
۱۹ هنگام درخواست باران،بعد از خشک سالی ۹۲۵ ۰:۶:۱۷
۲۰ در اخلاق نیک و کردارهای پسندیده ۴,۵۳۳ ۰:۳۰:۵۴
۲۱ آنگاه که چیزی او را اندوهگین می نمود و خطاها او را پشیمان می کرد ۲,۵۸۳ ۰:۱۷:۳۶
۲۲ هنگام سختی و مشقت و دشوار شدن کارها ۲۵۵۲ ۰:۱۷:۲۳
۲۳ آنگاه که عافیت و شکرگزاری بر آن را،از خداوند درخواست می فرمود ۱,۶۵۵ ۰:۱۱:۱۶
۲۴ برای پدر و مادرس که سلام بر آنان باد ۱,۸۹۱ ۰:۱۲:۵۲
۲۵ برای فرزندانش که سلام بر آنان باد ۲۰۶۵ ۰:۱۴:۰۳
۲۶ درباره همسایگانش و دوستانش ۸۵۰ ۰:۵:۴۶
۲۷ برای مرزداران ۳,۵۳۵ ۰:۲۴:۰۵
۲۸ پناهنده به خداوند تواناوبزرگ ۸۸۵ ۰:۶:۰۰
۲۹ انگاه که روزی بر او تنگ می شد ۶۲۱ ۰:۴:۱۲
۳۰ در یاری خواستن بر پرداخت وام ۹۱۰ ۰:۶:۱۰
۳۱ در یاد کردن توبه و طلب آن ۳,۹۵۰ ۰:۲۶:۵۶
۳۲ پس از فراغت از نماز شب ۳,۶۸۹ ۰:۲۵:۰۹
۳۳ در خیر طلبی ۶۷۹ ۰:۴:۳۶
۳۴ آنگاه که گرفتار آزمایش می شد ۸۰۹ ۰:۵:۲۹
۳۵ در خوشنودی ،آنگاه که به اهل دنیا نظر می کرد ۶۶۹ ۰:۴:۳۲
۳۶ آنگاه که به ابر و برق نگاه می کرد ۱,۰۷۰ ۰:۷:۱۶
۳۷ آنگاه که به کوتاهی از انجام شکرگزاری اعتراف می نمود ۲,۰۰۳ ۰:۱۳:۳۸
۳۸ در پوزش خواستن از دادخواهی های بندگان و از کوتاهی … ۶۰۵ ۰:۴:۰۵
۳۹ در طلب بخشایش و رحمت ۱,۷۷۷ ۰:۱۲:۰۶
۴۰ آنگاه که خبر فوت کسی را می شنید ۸۲۸ ۰:۵:۳۷
۴۱ در طلب پرده پوشی و نگهداری از گناه و کیفر ۵۲۸ ۰:۳:۳۴
۴۲ هنگام ختم قرآن ۳,۶۰۲ ۰:۲۴:۳۳
۴۳ آنگاه که به ماه نو نگاه می کرد ۱,۰۹۰ ۰:۷:۲۴
۴۴ انگاه که ماه رمضان می رسید ۲,۹۷۶ ۰:۲۰:۱۷
۴۵ در روز فطر و در روز جمعه آنگاه که از نمازش فارغ می شد ۵,۵۴۹ ۰:۱۳:۴۹
۴۶ در خداحافظی با ماه رمضان ۲,۰۲۹ ۰:۳۷:۵۰
۴۷ در روز عرفه ۹,۶۰۸ ۱:۰۵:۳۳
۴۸ روز عید قربان و روز جمعه ۳,۵۴۰ ۰:۲۴:۰۸
۴۹ در دفع مکر دشمنان و رد سختی آنان ۲,۴۱۴ ۰:۱۶:۲۷
۵۰ در ترس از خداوند ۱,۲۱۵ ۰:۸:۱۵
۵۱ در زاری نمودن و فروتنی کردن ۲,۰۳۹ ۰:۱۳:۵۳
۵۲ در اصرار به خداوند بلند مرتبه ۱,۶۲۱ ۰:۱۱:۰۲
۵۳ در فروتنی برای خداوند ارجمند و بزرگوار ۹۰۱ ۰:۶:۰۷
۵۴ در برطرف نمودن اندوه ها ۱,۱۰۴ ۰:۷:۳۰

 

ترجمه صحیفه سجادیه (با صدای محمد صادق کرمی)
ردیف عنوان اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ دعای اول صحیفه سجادیه ۵,۲۵۸ ۰۰:۱۱:۱۲
۲ درود بر رسول خدا (ص) ۱,۸۵۸ ۰۰:۰۳:۵۷
۳ درود بر حاملان عرش الهی و هر فرشته مقرب ۳,۰۰۷ ۰۰:۰۶:۲۴
۴ درود بر پیروان پیامبران و تصدیق کنندگانشان ۲,۸۵۳ ۰۰:۰۶:۰۵
۵ برای خود و برای یارانش ۲,۲۳۳ ۰۰:۰۴:۴۵
۶ برای خود و برای یارانش ۴,۰۳۲ ۰۰:۰۸:۳۶
۷ آنگاه که دشواری به او رو آورد ۱,۶۵۶ ۰۰:۰۳:۳۱
۸ پناه جستن از ناخوشایندها ۱,۴۲۸ ۰۰:۰۳:۰۲
۹ دراشتیاق به عمل آمرزش از خدای بزرگ باشکوه ۱,۳۰۷ ۰۰:۰۲:۴۷
۱۰ در پناه بردن به خداوند بلند مرتبه ۱,۲۴۸ ۰۰:۰۲:۳۹
۱۱ در عاقبت به خیری ۱,۰۴۰ ۰۰:۰۲:۱۳
۱۲ در اعتراف و طلب بازگشت به سوی خداوند بلند مرتبه ۳,۶۲۲ ۰۰:۰۷:۴۳
۱۳ در طلب حاجت ها از خداوند بلند مرتبه ۳,۰۴۷ ۰۰:۰۶:۳۰
۱۴ آنگاه که به او تعدی می شد یا از ستمگران انچه دوست نمی داشت می دید ۲,۶۰۹ ۰۰:۰۵:۳۳
۱۵ آنگاه که بیمار می شد یا دچار اندوه یا گرفتاری می گردید ۱,۵۸۶ ۰۰:۰۳:۲۲
۱۶ آنگاه که از گناهانش درخواست گذشت می کرد ۵,۹۸۹ ۰۰:۱۲:۴۶
۱۷ آنگاه که از شیطان یاد می شد و از او و از دشمنی و مکرش به خدا پناه می برد ۳,۳۳۶ ۰۰:۰۷:۰۶
۱۸ آنگاه که آنچه از آن می هراسید ۶۷۹ ۰۰:۰۱:۲۶
۱۹ هنگام درخواست باران،بعد از خشک سالی ۱,۷۶۴ ۰۰:۰۳:۴۵
۲۰ در اخلاق نیک و کردارهای پسندیده ۹,۷۵۳ ۰۰:۲۰:۴۸
۲۱ آنگاه که چیزی او را اندوهگین می نمود و خطاها او را پشیمان می کرد ۳,۸۴۰ ۰۰:۰۸:۱۱
۲۲ هنگام سختی و مشقت و دشوار شدن کارها ۳,۹۵۲ ۰۰:۰۸:۲۵
۲۳ آنگاه که عافیت و شکرگزاری بر آن را،از خداوند درخواست می فرمود ۲,۵۳۶ ۰۰:۰۵:۲۴
۲۴ برای پدر و مادرس که سلام بر آنان باد ۴,۲۹۷ ۰۰:۰۹:۰۹
۲۵ برای فرزندانش که سلام بر آنان باد ۴,۱۳۰ ۰۰:۰۸:۴۸
۲۶ درباره همسایگانش و دوستانش ۱,۶۱۵ ۰۰:۰۳:۲۶
۲۷ برای مرزداران ۷,۰۱۸ ۰۰:۱۴:۵۸
۲۸ پناهنده به خداوند تواناوبزرگ ۱,۴۲۹ ۰۰:۰۳:۰۲
۲۹ انگاه که روزی بر او تنگ می شد ۹۲۶ ۰۰:۰۱:۵۸
۳۰ در یاری خواستن بر پرداخت وام ۱,۴۸۴ ۰۰:۰۳:۰۹
۳۱ در یاد کردن توبه و طلب آن ۷,۳۰۶ ۰۰:۱۵:۳۵
۳۲ پس از فراغت از نماز شب ۷,۵۵۷ ۰۰:۱۶:۰۷
۳۳ در خیر طلبی ۱,۲۳۰ ۰۰:۰۲:۳۷
۳۴ آنگاه که گرفتار آزمایش می شد ۱,۲۰۸ ۰۰:۰۲:۳۴
۳۵ در خوشنودی ،آنگاه که به اهل دنیا نظر می کرد ۱,۱۸۸ ۰۰:۰۲:۳۲
۳۶ آنگاه که به ابر و برق نگاه می کرد ۱,۵۸۶ ۰۰:۰۳:۲۳
۳۷ آنگاه که به کوتاهی از انجام شکرگزاری اعتراف می نمود ۳,۶۸۸ ۰۰:۰۷:۵۲
۳۸ در پوزش خواستن از دادخواهی های بندگان و از کوتاهی کردن … ۹۸۰ ۰۰:۰۲:۰۵
۳۹ در طلب بخشایش و رحمت ۳,۶۰۷ ۰۰:۰۷:۴۱
۴۰ آنگاه که خبر فوت کسی را می شنید ۱,۵۰۱ ۰۰:۰۳:۱۲
۴۱ در طلب پرده پوشی و نگهداری از گناه و کیفر ۹۶۰ ۰۰:۰۲:۰۲
۴۲ هنگام ختم قرآن ۷,۴۱۱ ۰۰:۱۵:۴۸
۴۳ آنگاه که به ماه نو نگاه می کرد ۱,۹۵۵ ۰۰:۰۴:۱۰
۴۴ انگاه که ماه رمضان می رسید ۵,۳۸۴ ۰۰:۱۱:۲۹
۴۵ در روز فطر و در روز جمعه آنگاه که از نمازش فارغ می شد ۱۱,۴۳۴ ۰۰:۲۴:۲۳
۴۶ در خداحافظی با ماه رمضان ۴,۴۱۰ ۰۰:۰۹:۲۴
۴۷ در روز عرفه ۲۲,۱۰۵ ۰۰:۴۷:۰۹
۴۸ روز عید قربان و روز جمعه ۷,۰۹۴ ۰۰:۱۵:۰۸
۴۹ در دفع مکر دشمنان و رد سختی آنان ۴,۴۷۷ ۰۰:۰۹:۳۳
۵۰ در ترس از خداوند ۱,۸۷۹ ۰۰:۰۴:۰۰
۵۱ در زاری نمودن و فروتنی کردن ۳,۴۲۶ ۰۰:۰۷:۱۸
۵۲ در اصرار به خداوند بلند مرتبه ۳,۰۲۴ ۰۰:۰۶:۲۷
۵۳ در فروتنی برای خداوند ارجمند و بزرگوار ۱,۴۱۸ ۰۰:۰۳:۰۱
۵۴ در برطرف نمودن اندوه ها ۱,۹۵۲ ۰۰:۰۴:۰۹

 

دانلود صوتی کتاب صحیفه سجادیه

3 نظرات
 1. تشریفات عروسی می گوید

  خیلی ممنون بابت و لینک های سایت عالیتون

 2. سارا می گوید

  خیلی ممنون از پاسخگوییتون استاد.فقط اینکه یعنی من این نسخه رو تو یه دوره دیگه دوباره انجام بدم نحسی این که تو رور قمر در عقرب انجام داده بودم این دعارو از بین میره؟؟یعنی رو شخص مورد نظرم اثر درستش رو میذاره دیگه؟؟

  1. admin site می گوید

   بله دوست من روزهایی که قمر در عقربه روز نحسی هست و در اون روز دعایی نوشته و خونده نمیشه همه آدابشو درست انجام بده اثرش رو میذاره

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم