آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دانلود رایگان نرم افزار اربعین ختوم,چهل ختم

0

دانلود رایگان نرم افزار اربعین ختوم,چهل ختم

 

بسم الله الرحمن الرحیم

بعضی از ختوم مجربه مخزونه که در کتاب جواهر مکنونه از مصنفات عالم ربانی مسمی باسم حاج ملا مصطفی ولد حاج ملا محمد خویی واقع و مندرج است استخراج میشود در این اوراق نگاشته می گردد.مرحوم مصنف آن کتاب اجازه داده اند بکافه عاملین با مختوم چنانکه خود از علماء و اهل ذکر مجاز بوده اند ولی اجازه در این ختوم را معلق داشته اند بر آنکه عاملین او را با والدین او و جامع این حروف محمد حسن بن الحاج محمد حسین النائینی عقی الله عنهما با والدین او و ترغیب و تحرص کننده بر طبع این رساله جناب مستطاب شریعتمدار اقای اقا میرزا اسدالله نائینی دام افضاله العالی از دعای خیر فراموش نفرمایند تا انشاالله بر ختوم معموله اثار مقوبله ترتب یابد.

 

ختم اول: نجات برای گرفتاری

ختم دوم: برای قضاء حوائج

ختم سوم: بجهت مطالب مهمه و دفع اعداء

ختم چهارم: برای کسی که به ورطه ای افتد که تدبیری نباشد

ختم پنجم: برای ذهاب هم و غم

ختم ششم:برای حاجت

ختم هفتم: بجهت دفع دشمن

ختم هشتم: برای گرفتن هر مطلبی که محال باشد

ختم نهم: در شدائد و رفع تنگیها

ختم دهم: بجهت خوف از صاحب کار

ختم یازدهم: بجهت عزت و وسعت و محبت

ختم دوازدهم: بجهت حاجت و ضیق معاش و غیر ذلک

ختم سیزدهم: بجهت غنی و درجه بلند یافتن

ختم چهاردهم: بجهت عزت و دولت

ختم پانزدهم: برای حوائج و محفوظی از قدر و قضاء

ختم شانزدهم: بجهت امر مهم

ختم هفدهم:بحهت هر مطلبی

ختم هجدهم: بجهت امر معیشت و وسعت

ختم نوزدهم: برای وسعت رزق,دفع دشمن,جهت رفعت,برای علوم عقلیه و دینیه, برای علوم ریاضیه و حساب,برای کدخدایی,برای تسخیر زن,برای سفر, برای مطیع کردن

ختم بیستم: جهت توانگری و عزت

ختم بیست و یکم: جهت اسانی کار و نورانی شدن دل

ختم بیست و دوم: جهت نجات از شدائد و غلبه بر خصم

ختم بیست و سوم: بجهت حاجت بسیار دشوار

ختم بیست و چهارم: بجهت صفای ذهن و فهم

ختم بیست و پنجم: جهت توسعه رزق در امر معاش و غنی و توانگری

ختم بیست و ششم: جهت مهمات دشوار

ختم بیست و هفتم: جهت حوائج کلیه و عظیمه

ختم بیست و هشتم: بجهت وسعت

ختم بیست و نهم: جهت گرفتن حاجات

ختم سیم: بجهت بینیازی و غنی و عزت

ختم سی و یکم:جهت فائق آمدن بر اهالی علم و قلم و غنی و مکرم شدن

ختم سی و دوم: برای مال و ثروت

ختم سی و سوم: جهت گرفتن هر حاجتی

ختم سی و چهارم: بجهت فروماندگی در کارهای دشوار

ختم سی و پنجم: اگر خواهی که از امر پنهانی آگاهی حاصل کنی

ختم سی و ششم: بجهت هلاکت اعداء و مقهور شدن ایشان

ختم سی و هفتم: جهت حاصل شدن مراد

ختم سی و هشتم: بجهت هلاکت دشمن و مقهوریت انها

ختم سی و نهم: از برای هر حاجتی

ختم چهلم: بجهت هم و غم و امر مهم

برای دریافت چهل ختم روی لینک زیر کلیک کنید

 

لینک نرم افزار اربعین ختوم,چهل ختم

 

منبع:inapply.com

.

۲نظر به “
دانلود رایگان نرم افزار اربعین ختوم,چهل ختم ” 

  1. عالی بود.خیلیی برام مفید و جالب بود.تشکر فراوان.یه سوال؟
    میشه چند ختم رو با هم انجام داد؟

    • در توضیحات آمده است

نظر دهید


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم