آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خواص و فواید اسم الواحد

0

خواص و فواید اسم الواحد

دومین اسم از اسماء الله الحسنی ( الواحد ) و به معنای یگانه یکتا و بی همتاست فردی است که دومین ندارد و در جمله ای از روایات تفسیر شده به کسی که تمام زبانها بر یگانگی او وفاق و اجماع و بر وحدانیّت حضرتش از اغاز خاقت و بر ازلی بودن وجودش اتّفاق دارند

حاصل معنای احدیّت بی انبازی و بی شریکی و مرکّب نبودن و بسیط بودن حضرت حق است و اهل عرفان عبدالواحد را بر بنده ای اطلاق کنند که خدا را در دل یگانه بداند و دل را از توجه به جز حقّ رها و خالص نموده باشد چنان که ( عبدالله ) را اطلاق کنند بر بنده ای که محل تجّلی اسماء و صفات باشد و اجمالاً این که مداومت بر این اسم برای حصول انس و الفت و عزت مجرب است و هر کس این اسم را بر طعامی بخواند و از ان تناول نماید دلش نورانی گردد و اگر بیماری صعب العلاج داشته باشد روزی صد و یک مرتبه این اسم را بخواند ایمن گردد و همراه داشتن این شکل زیرین نیز برای مطلب مذکور سودمند است و اگر کسی چیزی را گم کرده باشد در شبی که افتاب در ( برج حمل) باشد صدوبیست و یک مرتبه (۱۲۱) بگوید یا واحِدُ الباقی اَوّلُ کُلّ شیئ وَ اخِرُهُ در خواب معلوم او گردد که ان چیز در کجاست و اگر کسی از دشمن بترسد پیش از نماز ظهر غسل کند و چون از نماز فارغ شود این ذکر را پنجاه و دو دفعه (۵۲) بخواند دشمن بر او مهربان گردد

خواص سوره الواحد

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

متن دوم