آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خواص و فواید اسم الله

0

خواص و فواید اسم الله

 

الله اسم اعظم خداست و جامع تمام اسماست زیرا که موضوع وضع شده است برای ذلت یگانه که دارای همه ی صفات جمالیّه است بر وجه عینیّت چه ذات احدّیت صرف وجود و وجود محض است و تصّور تعّدد در ان محال است پس ذاکر خدا به این اسم چنان است که او را به جمیع نامها یاد کرده باشد و در شهادت به توحید حقّ جز این اسم کفایت نکند و وصف هیچ اسمی از اسمای خدا نشود بلکه موصوف و مقدم بر تمام انها باشد و در قران ذکر ان بیشتر از سایر اسما شده بلکه در دو هزار و هشصد و هفت موضع از ان ذکر به میان امده است

در برخی روایات معتبر نقل شده است که هرکس از روی اخلاص ده مرتبه بگوید ( یا الله ) در خواستش رد نشود پاسخش گویند

عدد کبیر واژه ( الله (۶۶)) است هر کس با همین عدد (۶۶بار ) هر صبح و عصر و بعد از نماز ها و اخر شب ذکر شریف یا الله را از صمیم قلب بگوید در مسایل دنیوی و اخروی او بسیار مجرب است

مداومت بر ذکر ( الله) در خلوت موجب مشاهده ی امور شگفت و شگفتی ها خواهد بود

فرشته ی موکل واژه ی ( الله) در عالم ملکوت (( اسرافیل و در عالم ملک ( در جهان خاکی ) فرشته ای است به نام قَیدیَوش

کسی که این کلمات شریفه( الله) را بر اساس عدد ابجد ی در مربعی با تقسیمات چهار تایی بنویسد کرامت و رضامندی خداوند متعال و خشنودی مردم را به دست خواهد اورد و کتاب ان در تحصیل موارد فوق و عملا با تجربه حاصل شده است شکل مربعی مزبور به این قرار است

شکل شماره ۱

لوح الله

و تکسیر مربع اسم الله اثر تب بر دارد .و در بلغم زدایی بسیار موثر است و تصویر این تکسیر در شکل ۲ نمایش داده شده است

شکل شماره ۲

ذکر اللهکسی که به شکل شماره ۳ نظر افکند این شکل کفاره گناهان ۷۰ ساله ی او خواهد بود

شکل شماره ۳

ذکر یا الله

و هر کس خواهان کسب یمن و برکت و سلامتی از تمام بلیات و اسیبها و افات و دفع اضطراب و دغدغه و تشویق باشد شکل شماره ی ۴ را به عنوان پناه جویی ( استعاذه) از افات ( در قطعه ای از فلز برنج ) ساخته و با خود همراه داشته باشد

شکل شماره ۴

ذکر لطیف

کسی که سختی و تنگی معاش و بدهی و دیون داشته باشد و مضطرب و پریشان باشد مربع شکل شماره ۵ را نوشته و در میان موم عسل نهاده و زیر کلاه یا پوشش سر گذاشته با خود همراه داشته باشد فتوحات و پیروزی فراوانی به دست اورده و حال وضعش روز به روز بهتر می شود(البته اداب نوشتن را باید بدانید که در این بخش مطالعه فرمایید)

شکل شماره ۵

ذکر یا الله

و هر کس هر روز صد مرتبه بگوید ( هو الله الذی لا اله الا هو ) خداوند سبحان و رب العالمین او را ازاهل یقین قرار می دهد و به مقام حقیقت می رساند

نیز اگر کسی در یک جلسه ۱۲۰۰۰ ( دوازده هزار ) مرتبه بگویید( یا الله یا هو ) خداوند متعال جن و انس و پرندگان و وحوش را طوری مسخر می فرماید که از ان شخص اطاعت کنند و خواص و اسرار پنهان و رموز علوم را بر او اشکار می سازد

 

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم