آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خواص و فوائد اسم الظاهر

0

خواص و فوائد اسم الظاهر

کسی است که ایات ربوبیّت و اثار قدرت او در همه ی عوالم آفاق و انفس هویدا و نمایان است لَقَد ظَهَرت فَلاتُخفی عَلی اَحَدٍ الا علی اکمهٍ لا یَعرِف القَمَر ( خداوندا تو انقدر اشکاری که بر هیچ کس پنهان نیستی مگر بر کوران که ماه را (ندیده) و نمی شناسند) و در معنی غالب و عالی نیز استعمال شده است و در معنای مطلع و عالم نیز آمده است و اگر کسی تا پنجاه روز روزی (۶۰۵۲) شش هزار و پنجاه و دو مرتبه این اسم را بخواند دشمن او مقهور و مغلوب گردد ولکن باید معنی غالب را از این اسم قصد نماید و اگر کسی بعد از طلوع افتاب هزار مرتبه این اسم را بخواند نابینا نگردد ولکن معنی اول را قصد نماید و خواندن این اسم در (ایام البیضن) تا روزی هزار مرتبه به شرط صائم بودن برای ظهور مخفیّات و گمشده ها مجّرب است ولکن معنی اخر را قصد نماید و اگر کسی این اسم را پانصد مرتبه در چاشت (صبح که یک ساعت از افتاب بگذرد ) بخواند دلش نورانی گردد و از خواب غفلت بیدار شود

نیز در رسایل است که مداومت کردن بر این اسم شریف اکسیر احمر است و همراه داشتن مکسر این اسم نیز فواید بسیار دارد و صورتش این است

الظاهر

نیز مکسر این اسم به تکسیر معروف نیز مفید همین فواید است به صورت زیر

الظاهر

و اگر کسی مریض باشد حرف اول این اسم که (ظ) باشد را نهصد و ده مرتیه در شب جمعه بنویسد و با خود نگاه دارد شفا یابد

 

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم