آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خواص و فوائد اسم الحی

0

خواص و فوائد اسم الحی

 

به معنی زنده ای است که مردن و فنا بر او راه نیافته و راه نخواهد یافت و زندگی او از خود اوست و مُدرک است به ذات خود و تمامی مُدرکات تحت ادراک اوست و این اسم منسوب به ( ادریس) پیامبر است و ان بزرگوار بر مداومت بر این اسم به مقام مکان بلند ارتقاء یافت و به حیات جاوید فایز گشت (شیخ برسی )(ره) فرموده است هر کس نوزده مرتبه این اسم را بر مریض بخواند شفا یابد و اگر بر صاحب درد چشم بخواند دردش بر طرف گردد و در بعضی از رسایل است که اگر کسی این اسم را تا هفت روز روزی صد و یک مرتبه بر سر نماز بخواند صحّت یابد و اگر بر باغ یا کشت خوانند از افات اسمانی ایمن گردد و حاصلش با برکت شود و در بعضی کتب است که مداومت بر این نام به خصوص در عقب هر نمازی هجده مرتبه باعث طول عمر و رفع مفاجات (ناگهانی مردن ) و توسعه ی معاش است و نیز مداومت بر اسم (الحی القیوم ) در زیادتی معاش اثری عظیم دارد و برای حصول مراد و مطلوب و غلبه بر دشمنان و تصّرف دلها فایده ی بسیار دارد و هر کس که در روز جمعه هنگام طلوع افتاب رو به قبله این دو اسم را نقش کند در حالی که با طهارت باشد و همراه خود نگاه دارد نامش در میان مردمان به خوبی معروف گردد اگر چه هیچ کس او را نشناسد و روزی او وسیع شود اگر چه قلیل المال باشد و صورت نقش این است

الحی

و اگر نقش به صورت زیر باشد اثرش سریع تر است

الحی2

هر کس این نقش (شکل زیر) را در شَرَف زهره نقش نماید و همراه خود نگاه دارد خداوند دل او را زنده گرداند و خُلقش را نیکو و رزقش را واسع گرداند و عُسر (سختی ) او ار مبدل به یُسر ( اسانی ) کند و چنام کند که هر کس را نظر به او افتد او را دوست دارد و در اهل و مال و جان محفوظ باشد و از احدی چیزی سئوال ننماید مگر آن که دریافت دارد و صورت نقش مذکور این است

القیوم

و اگر کسی در نصفه ی شب هزار مرتبه گوید (سِبحانَ المَلَکِ الحیّ القّیوم الّذی لا یَموتُ) روزی او وسیع گردد و گشایش در کارش پیدا شود و نیز نقش کردن این صورت (شکل شماره ۵۴) و همراه داشتن ان فواید عجیب تر دارد و بعضی (اسم اعظم ) را همین دو اسم دانسته اند و در خبر است که چون پیغمبر (ع) را حالت اضطراب پیدا می شد چون می گفت (یا حی یا قیوم ) فی الحال او ار فرج می رسید یکی از اکابر گفته است که پنجاه و یک دفعه ذکر یا حی یا قیّوم را گفتم رسول خدا (ع) را در خواب دیدم عرض کردم مرا چیزی تعلیم فرما که به سبب ان دلم زنده گردد و از کدورت پاک شود فرمود بر تو باد که روزی چهل و یک مرتبه بگویی

(یا حیّ قَیّومُ یا لا اله الا انت اسئلک ان تحیی قلبی بنور معرفتک اباً یا الله )

الحی08اگر کسی مریض باشد و اطبّا از معالجه ی او عاجز باشند این نقره (دعای ذیل ) را به مشک و زعفران در کاسه ی چینی بنویسد و با نبات حل کند و از ان بخورد شفا یابد و عبارت ان فقره چنین است (یا حی حین لا حی فی دشیمومه ملکه و بقائه یا حی یا قیوم ) و اگر کسی صحیح باشد و بر این فقره (از دعا ) مداومت کند هرگز بیمار نشود و اگر کسی را مطلبی باشد که او را هیچ چاره نباشد بگوید (یا حی یا قیوم یا لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله ) آن مطلب بی زحمت بر اورده شود و بعضی گفته اند که اوقات دعوت این دو اسم مفتاح تمام مطالب دنیا و اخرت است و بزرگان دین از این دو اسم فواید عجیبه و ثمرات غریبه مشاهده فرمودند ه اند و اگر کسی را چیزی گمشده باشد صد و یک مرتبه بگوید (یا قیوم فلا یفوت شی من علمه و لا یودُهُ) به زودی آن گمشده پیدا می شود و اگر کسی چهار صد(ت) در روز چهارشنبه در وقت غروب افتاب بنویسد و در وقت نوشتن مکررّ بگوید (یا قیوم یا واحد ) و ان نوشته را بخورد کوری دلش بر طرف گردد و بر قوه ی حافظه ی او افزوده گردد و هر چه بشنود فراگیرد و فراموشش نشود و اگر این نوشته را در میان مصحف نهد او ار گمشده باشد پیدا شود و پریشانی از او بر طرف گردد و اگر این نوشته ار اب خود نگاه دارد از شر دشمنان ایمن گردد و با خود داشتن مکسر این اسم (قیوم ) فواید بسیار دارد و صورتش این است

الحیو تکسیر (قیوم ) به این نحو نیز خوب است

الحی

و اگر کسی برای هر مطلبی این دعای پی آمده را هفتاد و یک مرتبه در شب بخواند بزودی حاجتش بر اورده شود و دعا این است ( بِسم الله لرحمن الرحیم یا حی یا فَیّوم یا حلیم یَومَ لا یَنفَعُ مال و لا بَنون الا مَن اَتَی الله بِقَلبٍ سَلیم وَ ازلِفَتِ الجَنّه لِلمومِنینَ غَیرَ بعَیدٍ) و نیز برای بر اوردن هر مطلبی خواندن این دعا تا هزار مرتبه مجرب است ((یا حیّ یا قیوم یا قدیم یا دائم یا صمد یا فرد یا وتر یا ذالجلال و الاکرام )(شیخ برسی ) (ره ) فرموده است هر کس (الحی القیوم ) را بر انگشتری نقش کند خداوند نام او ار از ترس ایمن می دارد و در بعضی ازرسایل معتبره است که هر کس این نقش را بر انگشتری نقره که یک دانگ ان طلا باشد نقش کند و ان را در دست نماید و سه هزار و هشصد و شانزده مرتبه بگوید (یا حی یا قیوم ) کارش به جایی رسد که بر هر مرده دل نظر افکند دل او زنده گردد و از نفس او بیمار ها شفا یابند و از چوب خشک به نَفَس او میوه حاصل شود و جمیع خلایق مطیع او گردند و صورتش این است

الحی13بعضی گفته اند که نقش فوق حکم خاتم سلیمان را دارد و باید ان را از چشم نا پاک مستور داشت و مدت دعوت این دو اسم صد و هشتاد روز است و شرطش روزه و طهارت و عزلت است و اگر کسی بخواهد قلب یکی از سلاطین را تسخیر نماید باید اسم خود را با اسم او تکسیر کند و این دو اسم را تا زمام باز اید (تسخیر حاصل شود ) پس به عدد تکسیر تمام این حروف دعا نماید (مدام بگوی یا حی یا قیوم ) تا مقصود حاصل گردد مثلا اگر طالب تسخیر احمد باشد و مطلوب محمود باشد بدین نحو عمل نماید

الحی14

و هکذا تا تا زمام باز اید و در حال دعا انگشتری مزبور را در دست نماید و گاهی به ان نظر افکند

اگر بخواهد کسی را منقاد خود گرداند هفتاد مرتبه بگوید (و عنت الوجوه للحی القیوم) و برای بر اورده شدن حوائج روز شنبه هزار مرتبه بگوید (یا حی یا قیوم )و روز یکشنبه هزار مرتبه (ایاک نعبُدُ) و روز دوشنبه هزار مرتبه (و ایاک نستعین) و روز سه شنبه هزار مرتبه (سبحان الله و الحمد لله )و روز چهارشنبه هزار مرتبه (یا الله الرحمن )و روز پنجشنبه هزار مرتبه (حسبی الله و نعم الوکیل)و در روز جمعه هزار مرتبه (یا ذالجلال و الاکرام)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم