آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خواص و فوائد اسم الاحد

0

خواص و فوائد اسم الاحد

 

الاحد یعنی آن کسی که ذاتش مجرد و مبرای از اجزاست و کسی است که شبیه و نظیر ندارد . به معنای واحد نیز آمده است.و مداومت این اسم برای انقطاع از خلق و رهایی از کثرت مجرب است و جز ((اهل الله)) و اصحاب فنا مواظب بر این اسم ندارد و همواره بر این اسم در خلوت و تنهایی چنان میبیند مداومت کرده و امور عجیبیه مشاهده کرده اند و چون کسی هزار مرتبه در خلوت بخواند چنان میبیند که فرشتگان با او همراهی میکنند و هر کس به هنگام خوابیدن دست راست بر گونه راست بگذارد و سه مرتبه بگوید (لا اله الله احدا صمدا و لا قوه الا با لله) از عذاب قبر ایمن شود و از صراط به آسانی بگذرد و بعضی اسم موجب کشف اسرار الهیه و حقایق توحید است و همراه داشتن مربع زیر برای هر مطلبی مفید بوده در آن فواید فراوان نهفته است.

الاحد

 

و نیز همراه داشتن مربعی که در آن((واحد)) و ((احد)) تکثیر شده باشد فواید بسیار دارد شکل زیر

الاحد

و نیز به همراه داشتن شکل زیر نیز فواید فراوانی خواهد داشت

 

الاحد

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم