آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خواص و شرایطهاى روحى و جسمى,گفتار ائمه معصومین,بخش چهارم

0

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب طب امام صادق

(۷۶) چند خواص بوى خوش از گفتار ائمه اطهار علیهم السلام
 اول – عمل به سنت پیغمبر صلى اللّه علیه و آله و تاسى به آن جناب و ائمه معصومین علیهم السلام
 دوم – تعظیم و احترام روز جمعه
 سوم – تعظیم و آماده شدن براى نماز
 چهارم – اکرام ملائکه نویسندگان اعمال
 پنجم – تعظیم و احترام مسجد و مهیا شدن براى آن
 ششم – تزویج کسانى که به او نزدیکند از مومنین در مسجد و غیره
 هفتم – دفع بوى بد از خود
 هشتم – سد باب غیبت ، زیرا بسا باشد به جهت بدى بوى کسى او را غیبت کنند
 نهم – زیاد شدن علم و کامل شدن عقل
 دهم – دریافت حسنات که براى اصل این عمل مقرر است .
(۷۷) رسول اکرم صلى اللّه علیه و آله : صدقه پنج قسم دارد:
 اول – یکى به ده ، و آن به مومن صحیح البدن است .
 دوم – یکى به هفتاد، و آن به مومن مریض است که خدا هفتاد برابر ثواب مى دهد
 سوم – یکى به هفتصد، و آن به فامیل یا رحم فقیر است
 چهارم – یکى به هفتاد هزار، و آن صدقه به والدین است
 پنجم – یکى به صد هزار، و آن تصدق به مومن فقیر طلب کننده علم است
(۷۸) رسول اکرم صلى اللّه علیه و آله : صدقه از دست صاحبش بیرون مى آید و تکلممى کند به چهار حرف :
 اول – فانى بودم ، مرا باقى کردى
 دوم – کوچک بودم ، بزرگ کردى
 سوم – دشمن بودم ، دوست کردى
 چهارم – تو حافظ من بودى ، مرا حافظ خود کردى
(۷۹) سه چیز به گفته پیغمبر اکرم صلى اللّه علیه و آله زشت است
 اول – فقر بعد از غنى بودن
 دوم – گناه کردن بعد از پریشانى و مسکنت
 سوم – قبیح تر از هر دوى آن عابدى که بعد از مدتى ، عبادت کردن را ترک کند.
(۸۰) شرایط توبه از گفتار حضرت على علیه السلام
 اول – پشیمانى از گناه
 دوم – عزم به ترک در آینده
 سوم – قضا کردن فرایضى که از او ترک شده
 چهارم – ادا کردن حقوق مردم
 پنجم – گوشتى که از گناه در بدن روییده آب کنى
 ششم – بچشانى به نفس ، مشقت طاعت را، به قدرى که لذت معصیت را چشانیده اى .
(۸۱) چندین حدیث راجع به غسل جمعه
 اول – حضرت على علیه السلام : اگر کسى غسل جمعه را ترک کند، او در هم و غم است تا جمعه دیگر.
 دوم – حضرت على علیه السلام : غسل جمعه واجب است بر هر مسلمان .
 سوم – حضرت صادق علیه السلام : غسل جمعه پاک کننده و کفاره گناهان است میان دو جمعه
 چهارم – حضرت رسول اکرم صلى اللّه علیه و آله : هر کس غسل جمعه کند گناهانش آمرزیده مى شود تماما و به هر قدمى بر مى دارد از براى غسل جمعه بیست حسنه برایش نوشته مى شود.
 پنجم – حضرت صادق علیه السلام : غسل کن روز جمعه ، مگر آن که مریض باشى که بترسى بر خودت .
 ششم – حضرت صادق علیه السلام : هر کس عمدا غسل جمعه را ترک کند باید استغفار نماید.
 هفتم – حضرت صادق علیه السلام : غسل جمعه بر هر مرد و زنى چه آزاد باشد چه بنده ، واجب است .
 هشتم – حضرت صادق علیه السلام : وقت غسل جمعه قبل از ظهر بهتر است و هر چه به زوال ظهر نزدیکتر باشد افضل تر است .
 نهم – حضرت صادق علیه السلام : اگر روز جمعه گذشت روز شنبه قضاء کند و اگر روز پنج شنبه رسید و مى ترسد روز جمعه دسترسى به آب پیدا نکند، روز پنج شنبه غسل را بجا آورد.
 دهم – پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : هر کس موفق شود چهل جمعه پشت سر هم غسل کند بدنش در قبر نخواهد پوسید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم