آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ختم یا على علیه السلام

0

ختم یا على علیه السلام


ختم کلمه (یا على علیه السلام ) از مجربات است در مدت ده شب و هر شب در وقت معین دو رکعت نماز حاجت بخواند بعد از نماز بدون تکلم یکصد و ده مرتبه صلوات بفرستد و بعد از آن بلافاصله یکهزار و پانصد و هفتاد مرتبه بگوید (یا على علیه السلام ) و بعد

حاجت خود را از خدا بخواهد و به سه مرتبه صلوات بفرستد که مجرب است .

ختم یا على علیه السلام (۲)
اسم مبارک حضرت على علیه السلام از براى هر حاجت که مداومت کند چهار روز نگذشته که نتیجه خواهد گرفت ان شاء اللّه و آن این است که در مسجد به جاى خلوت برود دوازده هزار مرتبه (یا على علیه السلام ) بگوید. البته حاجتش روا شود شک نیست زیرا که حضرت على علیه السلام اسم اعظم است

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم