آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ختم مجرب به حضرت ابوالفضل علیه السلام

0

ختم مجرب به حضرت ابوالفضل علیه السلام


در گوهر شب چراغ آورده است که میان نماز مغرب و عشاء دو رکعت نماز حاجت بجاى آورد در یک وقت و یک ساعت تا چهل و یک شب و شب آخر ا به گرو نگاه دارد تا وقتى حاجت روا گردد و بعد از آن بخواند و ختم نماید.

یا من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. یا رب یا رب یا رب یا عباس بن على بن ابیطالب علیه السلام الامان الامان ادرکنى ادرکنى ادرکنى .

آن قدر کلمه الامان و ادرکنى را تکرار نماید که نفس قطع شود ان شاء اللّه به مقصود نایل گردد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم