آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ختم آیه الکرسی

0

ختم ایه الکرسی جهت تحبیب

به عدد نام خود یا به عدد نام طالب و مطلوب خواندن ( ایه الکرسی ) جهت تحبیب مفید است مثلا محمد ۱۳۲است و علی ۱۱۰ است به قول ملاّ محمد باقر مجلسی این ختم مجرب است جهت مطالب مشروع اول ماه شروع کند بعد از نماز ظهر بین دو نماز (اول وقت ) صلوات بفرستند و یک بار ( ایه الکرسی ) را بخواند روز دوم دوبار تا اخر ۳۰ بار روز اول غسل باشد بهتر است جهت بقای اولاد و سلامتی خود از بلیات چهل بار تا ( العلی العظیم ) بخواند و بنویسد و بر بازوی کودک بندد سالم می ماند

ختم ( ایه الکرسی ) و دفع حیوانات درّنده

حضرت امام صادق (ع) به یحیی کاهلی فرمودند وقتی در مقابل خود حیوان درّنده ای مشاهده میکنی چه عکس العملی انجام خواهی داد گفتم نمی دانم حضرت فرمودند وقتی که با حیوان درّنده ای روبرو شدی در صورت ام حیوان نگاه کن و ( ایه الکرسی ) را بخوان و بعد این دعا را بخوان ( عَزَیِمَهِ علیکَ بِعَزیمَهِ الله وَ عَزِیمَهِ رَسُوِلِهِ وَ عَزِیمَهِ رَسُولِهِ وَ عَزِیمَهِ سُلِیمان بن داوود وَ عَزِیِمَهِ علیّ امیرالمُومنین (ع) وَ الاَئِمّهِ مِن بَعِدِهِ تَنَحّتَ عَن طَریقِنا وَ لَم تُوِذِنِا فَانّا نُوذیکَ )

ختم ایه الکرسی جهت معالجه چشم

حضرت امیر المومنین علی (ع) فرمودند کسی که چشمش ازاری داشته باشد ( ایت الکرسی ) را بخواند و حفظ کند که بر طرف می شود و به توفیق الهی عافیت می یابد انشاء الله

بعد از هر نماز واجب نک انگشتان دست خود را جمع کنید و به چشمان خود قرار دهید و ایت الکرسی بخوانید.اگر این عمل را همیشه انجام دهید تا پیری به عینک نیازی ندارید

ختم (ایه الکرسی ) جهت پسر شدن فرزند

حضرت امام صادق (ع) فرمودند هر گاه زنی چهار ماه حامله باشد او را رو به قبله کند ( ایه الکرسی ) را بخواند و دست بر پهلوی او بزند و بگوید ( اَللّهُمّ اِنّی قَدسَمّیتَهُ مُحَمّداً ) وقتی چنین کند خدا ان فرزند را پسر می گرداند

ختم ( ایه الکرسی ) هنگام خواب

حضرت امام صادق ( ع) فرمودند هر کس در وقت خواب سه مرتبه ( ایه الکرسی ) و یک مرتبه ایه ( شهد الله) و ایه ( سخره ) و ایه عاخر سوره ی ( سجده ) را بخواند حق تعالی دو ملک را موکل او می گرداند که شیاطین را از او دور گرداند و به سی ملک امر می فرمایند که تحمید و تسبیح و تهلیل و تکبیر خدا بگویند و تا بیدارشدن او استغفار کنند و ثواب همه از ان او باشد

( ایه الکرسی ) جهت امان از گزندگان

حضرت امام موسی بن جعفر (ع) فرمودند هر کس بعد از نماز واجب ( ایه الکرسی ) را بخواند از هر گزندی در امان خواهد بود

ایه الکرسی جهت امان ماندن از فلج شدن

حضرت امام رضا (ع) فرمودند هر کس ایه الکرسی را در وقت خواب بخواند از فلج شدن ایمن می گردد

ختم ایه الکرسی جهت محافظت جان و مال

حضرت رسول اکرم (ع) فرمودند ( هر کسی در موقع خواب ( ایت الکرسی ) را بخواند خداوند فرشته ای را برای نگهبانی و محافظت او می گمارد تا شب را به سلامت به صبح بیاورد

ختم ( ایه الکرسی ) جهت دفع هزار مکروه دنیایی و اخرتی

حضرت امام باقر( ع) فرمودند هر کس ( ایه الکرسی ) را یک مرتبه بخواند هزار مکروه و بدی از بدی ها ی دنیا و هزار مکروه و بدی از بدی های اخرت از او دور می گدد اسان ترین مکروه دنیایی فقر و اسان تر ین مکروه اخرتی عذاب قبر

دوازده ( ایه الکرسی ) برابر با دازده لشکر

در جواهر مکنونه و شرح من لا یحضره الفقیه امده است دوازده مرتبه ( ایه الکرسی )ئخواندن در سفر و حضر مانند این است که دوازده لشکر مجّهز برای حفاظت از هر حادثه از جانب خدا گماشته شده است ( مجّرب است )

ختم برای بیداری شدن از خواب

اگر کسی بخواهد در ساعت خاصّی از خواب بیدار می شود و در وقت خواب این ایه (۱۲۵ بقره ) را بخواند و از خداوند بخواهد در زمان معین که می خواهد بیدار می شود و ایه این است ( وَ اذ جَعَلنَا البَیتَ مَثابَهً لِلناسِ وَ امناً وَ وَ اتّخِذُوا مِن مَقامِ اِبراهیمَ مُصَلّی وَ عَهدنا اِلی اِبراهیمَ وَ اِسماعیل اَن طهّراً بَیِتَی للِطّائِفینَ وَ العاکِفینَ وَ الرّکّعِ السّجُود)

جهت حفظ اموال از بدی

حضرت علی ابن الحسین ( ع) فرمود حضرت رسول (ع) فرمودند هر کس چهار ایه سوره بقره و ایت الکرسی را تا العلی العظیم یا دو ایه بعد از ان ایه ی اخر سوره ی بقره را بخواند بدی در خود و در مالش نمی بیند شیطان نزدیک او نمی اید و قران را فراموش نمی کند

ختم جهت عافیت چشم

حضرت امیر المومنین (ع) فرمودند کسی که چشمش اسیب دیده است ایت الکرسی را بخواند و در خاطر خود قرار دهد بر طرف می شود و به توفیق الهی عافی می یابد انشا ء الله

 

حفظ قضای حاجت دنیا و اخرت

حضرت علی (ع) فرمودند

وقتی کسی می خواهد از خانه بیرون برود چند ایه از سوره ی (ال عمران) را یعنی از (ان فی خلق السموات و الارض ) تا اخر سوره ی با ایه الکرسی و سوره ی قدر و سوره حمد بخواند موجب قضای حاجت های دنیا و اخرت می گردد

جهت دخول در بهشت

حضرت امیر المومنین (ع) فرموند رسول گرامی اسلام (ع) فرمودند هر کس بعد از نماز واجب با نیت خالص و توجه به خدا و معنای ان و با حال وضو سوره ی مبارکه ی حمد و ایه الکرسی و ایه شهد الله و ایه قل اللهم را بخواند سبحانه و تعالی به ذات اعظم خود سوگند یاد کرده در بهترین جای بهشت به او جا دهم و او را در خطیره قدس منزل دهم و هفتاد هزار حاجت او را روا کنم که کمترین حاجت او امرزش گناهان او باشد و او را از شرّ همه ی دشمنان نجات دهم و او را نصرت و یاری کنم

 

 

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم