آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ختمی مجرب از آیه قرآنی برای رفع هم و غم و گرفتاری

0

ختمی مجرب از آیه قرآنی برای رفع  هم و غم و گرفتاری

برای فرج در گرفتاری باید طلوع آفتاب زد شروع کند به این طریق عمل نماید

مجرب است . اول هفتاد مرتبه این آیه را بخواند و بدمد

آیه ۸ سوره عادیات

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَیْرِ لَشَدِیدٌ

بعد از آن ۵ نفس بر هر نفس ۲۰ مرتبه یا بَدُّوح بخواند

وبعد ۵ نفس هر نفسی ۲۰ مرتبه یا وَدود بخواند

 

منبع : اسرار المقاصد ص ۸۰ و ۸۱

ختمی مجرب از آیه قرآنی برای رفع  هم و غم و گرفتاری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم