آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

حکایت اخلاقی اذان تا اذان

0

موضوع : حکایت اخلاقی اذان تا اذان

 

مردی به ابن سیرن خوابگزار معرف گفت : در خواب دیدم که اذان میگویم تعبیرش چیست ابن سیرین پاسخ داد: تو به مکهّ خواهی رفت پس از مدتی مرد دیگری به او گفت من نیز در خواب دیدم که که اذان می گویم تعبیرش چیست ابن سیرین پاسخ داد تو دزد هستی از این کار دست بردار حاضران علت دو تعبیر متفاوت را از ابن سیرین پرسیدند وی پاسخ داد در چهره ی مرد اول اثار نیکوکاری ظاهر بود به این جهت من از ایه ی شریفه ی ( و اذن فی الناس با لحج )برای تعبیر خواب او استفاده کردم ولی در چهره مرد دوم اثار خلافکاری نمایان بود و من از ایه ی شریفه ی ( ثم اذن موذن ایتها العیر انکم لسارقون  )  تعبیر خواب او را گفتم

صلاح کار کجا و من خراب کجا                           ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا

 

 

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم