آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

حروف ابجد و اعداد آن

0

حروف ابجد و اعداد آن

اذکار اسماء الله است و سه حساب دارد ( کبیر متوسط صغیر ) و اثرات انها هم به همان نسبت ((کبیر )) ((متوسط) است در تمام ((اذکار )) ابجد کبیر به کار میرود و اصولا همه چیز بر روی اعداد است و اعداد هم طبیعتهای مختلف دارند مانند ابی اتشی بادی خاکی و غیره

علم (( اعداد)) از جمله علوم اسرار و معارف غریبه ی بشری است که منشاء اثار خارق عادت و مبدا فعالیّت روح انسان و مصدر بروز استعداد فطری اوست این علم را انبیای عظام و حکمای بزرگ تهیه و تاسیس کرده اند و در زمانهای گذشته از سرمایه های گرانبهای بشری به شمار امده است و بر اساس قانون توارث و وظیفه ی حفظ و ادای امانت علم و معرفت مربیّان و دانشمندان سَلَف ان علوم و اسرار را بر مبنای میزان صحیح تعلیم و تربیت به شایستگی و برگزیدگان از شاگردان خود تعلیم میدادند و دست به دست و سینه به سینه این امانت پر ارزش را به ایندگان می سپرند و بدین ترتیب حقایق و اسرار خود را از دستبرد طوفان حوادث دور میداشتند و در صندوق مستحکم سینه ی اهل سرّ نگهداری میکردند و دائماً در امتداد سیر کاروان علم و معرفت علوم و اسرار را در دست پیشتازان این کاروان قرار میدادند و همیشه سر امد دانشها و دانستنیها بشر بوده اند به طوری که میتوان بیشتر از انچه که امروز در دست است سابقاً وجود و گسترش داشته که در اثر کوشش مردم بیدار و جستجو های طاقت فرسای ملل و اقوام ( خصوصامسلمین ) سینه به سینه و دست به دست به ما رسیده است و در ننتیجه ی تجربیات و وسایل و مشاهدات به این وضع در امده و مورد استفاده ی عموم قرار گرفته است

و از جمله ی ان علوم شریفه ((علم اعدا و اوفاق )) است که مبدا اثار و نتایج روشن می باشد شیخ الرئیس ابو علی سینا در اشارات غط دهم به نحو اکمل میگویند (( شکی نیست که این علم شریف منشاء اثار عجیبه اثار عجیبه است )) بر جسب اسراری که خداوند متعال در اعداد قرار داده است این علم مبدا اثار شگفت اور میباشد و اطلاع بر ان بابی لز قدرت روحی بر انسان میگشاید

 

 

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم