آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

حالت دوم هیپنوتیزم- کاتالپسی

0

حالت دوم هیپنوتیزم- کاتالپسی

حالت دوم- کاتالپسی

این حالت سنگین‌تر از حالت اول می‌باشد. چشم های معمول در ان بسته است، اعضاء بدون حرکت بوده هر عضوی را می توان  به وسیله ی تلقین خشک کرد؛ هم‌چنین در تمام اعضاء آن را سرایت داده سرش را روی یک صندلی و پاهایش را روی صندلی دیگر مثل پل قرار داد چنان‌چه فشاری متناسب به بدن معمول وارد بیاورند، متحمل خواهد شد. از لحاظ مکانیکی معمول مثل عروسک بوده بدنش را می‌توان به حالات غیرطبیعی و غیر مأنوس انداخت، مثل مجسمه  به اشکال غریب و سنگینی در آورد، به طوری که بعد از بیداری به هیچ وجه احساس خستگی نکند.

در این حالت احساسات در تمام اعضاء بدن از بین می‌رود، در بدن معمول می‌توان عمل جراحی انجام داد بخصوص در دندان‌پزشکی قابل استفاده می‌باشد. انجام جراحی‌های بزرگ در این حالت صلاح نیست.

یکی از مشخصات حالات مختلف مانیه‌تیزم و هیپنوتیزم که در حقیقت جهت تضاد این دو اصول است همانا ارتباط عامل و معمول با همدیگر در مانیه‌تیزم می باشد، در این حالت نیز معمول جز صدای عامل هیچ‌گونه صدایی را نی‌شنود. از محیطی که در آن است کاملاًقطع رابطه می‌نماید مگر این که عامل اراده نماید.

معمول را می‌توان درا ین حالت چند روز نگه داشت که پس از مدتی خود به خود به خواب عادی تبدیل می‌شود ولی بعد از بیداری اغلب در سر سنگینی باقی می‌گذارد، به وسیله تلقین می‌توان وقت معینی را برای بیداری تعیین نمود که دررسیدن موعد آن از خواب بیدار شود.

به طوری که در حالات مختلف هیپنوتیزم شرح دادم در نتیجه‌ی عطف نگاه معمول به شیئ براق این  حالت را می‌توان  ایجاد نمود، ولی به طوری که سابقه‌ی تاریخی دارد خواب کردن با وسایل ممکن است در معمول یک حالت روحی به شکل بیماری باقی گذارد. به طوری که با توجه به چشم‌های معمول به چیز براق و درخشانی، ممکن است در کارخانه و در سر کار ناگهان این حالت در وی ایجاد شد و موجب خطرات جانی گردد.

در حالت کاتالپسی می‌توان با حفظ این حالت در نصف بدن معمول، نصف دیگر بدن را به حالت لتارژی انداخت و ایندو حالت متفاوت را در یک آن در معمولی به وجود آورد.

این حالت بهترین دلیل اثبات وجود هیپنوتیزم و یا مانیه‌تیزم می‌باشد.

******************************

با عضو شدن در کانال تلگرام ما هر روز از مطالب علوم عرفانی و ادعیه اذکار و همچنین از مطالب روز روانشناسی هیپنوتیزم و یوگا و موفقیت در گوشی خود در اختیار داشته باشید و در گوشی خود مطالعه کنید.

برای عضویت وارد لینک زیر شوید

http://telegram.me/inapplyoriginal

بعد از کلیک پنجره ای باز میشود و روی دکمه ok کلیک کنید و سپس وارد کانال ما میشوید در این صفحه در پایین صفحه روی دکمه join کلیک کنید تا برای همیشه عضو کانال ما شوید.

حالت دوم هیپنوتیزم- کاتالپسی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم