آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

توسل به حضرت على علیه السلام جهت برآمدن حاجت

0

توسل  به حضرت على علیه السلام جهت برآمدن حاجت


روز چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه روزه گرفته بعد از افطار دو رکعت نماز بخواند و از حال نماز خارج نشود و بلافاصله این رباعى را ۱۱۰ مرتبه رو به قبله بخواند:

یا امیرالمومنین یا ذالنعم یا امام المتقین یا ذالکرم
اننا جئناک فى حاجاتنا لاتخیبنا و قل فیها نعم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم