آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

توسل به حضرت زهرا سلام اللّه علیه جهت برآمدن حاجت

0

جهت برآمدن حاجت توسل به حضرت زهرا سلام اللّه علیه
دو رکعت نماز مى خواند و بعد از سلام نماز سه تکبیر گفته و بعد تسبیح حضرت زهرا سلام اللّه علیه را گفته (۳۴ مرتبه اللّه اکبر؛ ۳۳ مرتبه الحمدللّه و ۳۳ مرتبه سبحان اللّه ) مى باشد و بعد به سجده برود و پیشانى بر مهر نهاده صد مرتبه بگوید:

(یا مولاتى یا فاطمه اغیثینى )

بعد طرف راست صورت را بر مهر نهاده و صد مرتبه همین جمله را بگوید، و بعد طرف چپ صورت را بر مهر نهاده و صد مرتبه این جمله را متذکر گردد؛ بعد مجددا پیشانى را بر مهر نهاده صد مرتبه همان را بگوید و از خدا حاجت بخواهد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم