آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

توسل به حضرت حجه علیه السلام جهت گشایش هر کارى,دعای گشایش

0

توسل به حضرت حجه علیه السلام جهت گشایش هر کارى


بسیار مجرب است . هفتاد مرتبه بگوید:

یا اللّه یا محمد یا على یا فاطمه یا صاحب الزمان ادرکنى و لاتهلکنى

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم