آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

توسل به امام موسى کاظم علیه السلام جهت برآمدن حاجت

0

توسل به امام موسى کاظم علیه السلام جهت برآمدن حاجت


مردى خدمت امام هفتم علیه السلام شکایت کرد کار بر من بسته شده و به هر کارى که متوجه مى شوم سعى نمى یابم و به هر حاجتى مى روم مایوس مى شوم . حضرت فرمود: بعد از نماز صبح ده مرتبه این جمله را بگو:

سبحان العظیم و بحمده استغفر اللّه و اسئله من فضله .

آن مرد مداومت نمود با این دعا و بطور خوبى وضعش نیک گردید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم