آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

تمرینات یوگا روز یازدهم

0

تمرینات یازدهمین روز

*******نکات قابل توجه و ضروری قبل از تمرینات یوگا******

۱، ۲-۳- انچه را که در زمینه حرکات «انبساط سینه» آموخته ­اید یکبار انجام دهید. توجه داشته باشید که:

– سه حالت را انجام دهید.

– وقتی به پشت خم می­شوید پنج ثانیه و هنگامی که به جلو خم شده­اید بیست ثانیه متوقف گردید. سپس بایستید و آماده حرکت بعدی شوید.

۴- راست بایستید و به شکل تصویر  پای چپ را به پهلو دراز کنید.

۵- به جلو خم  شوید، بدن را کمی به پهلو چرخ دهید، سر را تا آنجا که می­توانید به سمت زانو خم نمایید، زانوها راراست نگهداشته تا در عضلات  زانو کشش احساس نمایید. دست­ها را نیز  به سمت عقب  ببرید.

در این حالت ده ثانیه متوقف شوید و سپس راست  بایستید. این حرکت را روی پای دیگر انجام دهید.

یکبار دیگر تکرار کنید.

کمی استراحت نموده و آماده تمرین بعدی شوید.

۶، ۷ و ۸-  دوبار در هر سه حالتی  که قبلاً  آموخته­اید  تمرین کنید و پس از استراحت آماده تمرین بعدی شوید.

۹- سه بار انچه را که در زمینه «کشش زانو و ران» آموخته­اید انجام داده و پس از استراحت آماده تمرین بعدی گردید.

۱۰- دو بار حرکاتی را که قبلاً آموخته­ اید طبق دستور انجام دهید.

این حرکات را دو مرتبه در پهلوی راست و دو مرتبه در پهلوی  چپ تمرین کنید. پس از کمی استراحت آماده تمرین بعدی شوید.

۱۱- سه بار  حرکت مربوطه را بر اساس آنچه آموخته ­اید انجام دهید. توجه داشته باشید که:

-زبان را کاملاً بیرون آورید تا عضلات چشم، صورت و گردن به بازی در آیند.

-انگشتان جدا از هم و چشم کاملاً گشوده باشد.

– آماده تمرین بعدی شوید.

۱۲- یکبار حرکت کبرا را  طبق دستور، همان طور که آموخته ­اید  انجام داده و کمی استراحت نمایید. دقت کنید که: صورت روی زمین باشد. حال حرکات دیگر کبرا را به شکل تصویر ۱۲ انجام دهید.

۱۳- کمی آرنج­ها را خم کنید. سر و بدن را به سمت چپ چرخش دهید. در همین حال ده ثانیه متوقف شوید و سپس به حالت تصویر در آیید.

یکبار حرکات کبرا بخصوص حالات چرخشی را تکرار کنید. پس از کمی استراحت آماده تمرین بعدی شوید.

چرخش سر

این حرکات کلیه ناراحتی­ های گردن را برطرف می­نماید.

۱۵- روی شکم دراز کشیده و آرنج­ها را روی زمین بگذارید. دقت کنید: دست­ها موازی هم باشند. حال سر را با دو دست بگیرید. چشم­ها را ببندید.

۱۶- سر را بلند نمایید.

۱۳- کمی آرنج­ها را خم کنید. سر و بدن را به سمت چپ چرخش دهید. در همین حال ده ثانیه متوقف شوید و سپس به حالت تصویر در آیید.

یکبار حرکات کبرا بخصوص حالات چرخشی را تکرار کنید. پس از کمی استراحت آماده تمرین بعدی شوید.

چرخش سر

این حرکات کلیه ناراحتی­ های گردن را برطرف می­نماید.

۱۵- روی شکم دراز کشیده و آرنج­ها را روی زمین بگذارید. دقت کنید: دست­ها موازی هم باشند. حال سر را با دو دست بگیرید. چشم­ها را ببندید.

۱۶- سر را بلند نمایید.

چانه را روی کف دست راست قرار داده و دست چپ را پشت سر قرار دهید. به حالت انگشتان ئدر تصویر۱۶ توجه کنید. دقت نمایید که آرنج­ها روی زمین قرار داشته باشند.

حال آهسته سر را به سمت راست چرخش دهید. در همین حالت ده ثانیه متوقف شوید.

۱۷- سر را به جلو برگردانید.

چانه را روی کف دست چپ قرار دهید. در همین حال ده ثانیه متوقف شوید. سر را به جلو بیاورید و آماده تمرین بعدی گردید.

پا روی پا

۱۸- سه بار  در هر طرف حرکات تمرین «پا روی پا» را که قبلاً اموخته­ اید انجام دهید و سپس استراحت نمایید. دقت نمایید که: در تمرین ابتدا پای راست، سمت چپ و پای چپ به سمت راست می­رود. در این حرکت پاها را تا آنجا که می­توانید بالا بیاورید. آماده تمرین بعدی شوید.

تنفس کامل

۱۹- همان­گونه که این تمری را آموخته ­اید حالت چهارزانو، پنج بار انجام دهید. با توجه به پیشرفتی که در تمرین نیمه لوتوس نموده­اید، دقت نمایید که: زانوها تدریجاً به زمین نزدیک  شوند.

چنان چه انجام  این تمرین دشوار است، حتماً حرکات نیمه لوتوس را به شکل تصویر ۸ انجام دهید. می­توانید تنفس کامل را در همین حالت نشسته اجرا کنید. توجه داشته باشید که:

-حرکات خیلی نرم و آرام انجام شود.

-شکم، سینه و شانه ­ها به سمت بالا باشد.

– نفس­ها خیلی آرام و طولانی باشد.

برنامه تمرینات یازدهمین روز

به منظور یادگیری بیشتر وبهتر کلیه تمرینات یازدهمین روز را یکبار انجام می­دهیم.

تمرینات به این ترتیب است:

۱- انبساط سینه «توأم با حرکات پا».

۲- حرکت دورانی «به سمت جلو».

۳-  کشش زانو و ران.

۴- چرخش ساده «یک بار در هر جهت».

۵- حرکت شیر.

۶- حرکات کبرا «توأم با حرکات اضافی، چرخش  در دو جهت».

۷- چرخش سر «در هر جهت یک بار».

۸- پا روی پا «در هر جهت یک بار».

۹- تنفس کامل «توأم با تمرکز اندیشه» در جهت هوشیاری و بیداری، به حالت چهار زانو در تقویت هر چه بیشتر اعضاء بدن به فعالیت  بیشتر.

 

هوشیاری  نیروها

همان گونه که قبلاً گفتیم «یوگا» یکی از هدف­های اساسی را در آمادگی و پرورش استعداد از طریق  «خودشناسی» دنبال می­کند. به عبارت دیگر با بیدار نمودن نیروهای خفته موجب می­

گردد که انسان پی به ارزش­های خویش ببرد.

این هدف در کلیه تمرینات «یوگا» مورد نظر بوده و همواره با تحریک و هوشیار نمودن اعضاء بدن در تقویت نیروی فکری و قوای جسمی کوشش شده است.

«یوگا» به خلاف تحریکات مصنوعی وسیله مواد مخدر، الکل و قهوه، سعی  دارد که ابتدا  عوامل هوشیاری قوای زندگی را بشناساند و با  تشخیص عوامل آن کلیه حواس را با تمرکز احساس درونی در جهت پیشبرد هدف­های مثبت و سازنده به کار  اندازد.

در این راه تمرینات یازدهمین روز که تکمیل کننده حرکات قبلی بود، شما را به فواید تمرکز عمیق در بیداری  و هوشیار نمودن خویش ترغیب نمود.

برای توجه بیشتر لازم است که چند دقیقه چهارزانون نشسته و سعی کنید که به بیدار ساختن وجود خویش بپردازید. و د ر نتیجه­ گیری بهتر از تمرینات روز، نشسته و تمام توجه خود را به احساس خویش متمرکز کنید و ببینید که درون شما در پی این حرکت جسمانی چه می­گوید.

هنگامی که توانستید افکار معمولی  خویش را عمیق­تر متمرکز سازید، ببینید که در درون شما چه برتری حس می­شود.

بنابراین نتیجه می­گیریم  که هوشیاری مستقیماً به احساس ارتباط دارد نه به تفکر و در آزمایش دیگر در می­یابید که اگر حواس خود را در درون خویش متمرکز سازید به زودی توجه خود را از دست می­دهید.

با توجه به بحث امروز شما پس از چند هفته خواهید دید که «هوشیاری در سکوت» را که «یوگا» به شما نشان داده همواره قابل لمس بوده و هنگام تمرین «یوگا» لحظات خوش و پرمعنایی خواهید داشت.

ادامه دارد…(بخش تمرینات یوگا در ۳۱ روز)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم