آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

تمرینات دومین روز یوگا

0

تمرینات دومین روز

حرکت مثلث

۱- فکر خودرا متمرکزکنید، پا­ها را حدود۶۰ سانتی متر از هم بازنگه­دارید، آرام دست­ها را تا شانه بالا بیاورید، دقت کنید که کف دست­ها به طرف پائین باشند.

۲- آهسته به طرف چب خم شوید و با دست چپ زانوی چپ را بگیرید، توجه داشته باشیدکه دست شما  از زانو پائین­تر نرود و زانو خم نشود. حالا بازوی راست را تا می­توانید آرام از  بالا به طرف چپ خم نمائید، دقت کنید آرنج خم نشود.

بازو را آنقدر بالا بیاورید که در عضلات سمت راست بدن احساس کشش نمائید. به عضلات گردن فشار بیاورید. در همین حال پانزده ثانیه توقف کنید.

۳-آهسته به حالت اول یعنی قائم برگردید.

۴-در کمال آرامی همین حرکت را با سمت راست بدن انجام دهید. دقت کنید زانو­ها و آرنج دست چپ خم نشود. پس از پانزده ثانیه توقف آهسته به حالت قائم برگردید آرام بازو­ها را پائین آورده و پاها را به یکدیگر بچسبانید. راحت باستید تا بدن شما استراحت کند وآماده تمرین بعدی گردد.

ابتدا تمرین­هائی را که در اولین روز برای انبساط سینه آموخته­اید مرور می­کنیم به تصاویر ۱ و ۳ مراجعه کنید و با دقت و آرام آن حرکت را انجام دهید.

حرکات تکمیلی انبساط سینه

۵-حرکت تصویر ۵ که حالت خمیدگی بیشتر به پشت را نشان می­دهد،انجام دهی، دقت کنید که از حد معمول در تصویر بیشتر خم نشوید.

۶-در این حالت بیست ثانیه توقف کنید و سپس آرام به حالت ایستاده برگردید، قفل دست­ها را باز کنید و بدن را در حال استراحت بگذارید. حال بر اساس دستورات عمل کنید و آماده تمرین بعدی گردید.

به این ترتیب تمرینات اولین روز را تکمیل­تر نموده­اید.

تقویت ران­ها، کشش زانو وران

۷-روی زیرانداز بنشینید، پاها را جفت­کرده و پاشنه را تا آن­جا که می­توانید به داخل بکشید، توجه کنید که راست نشسته باشید.

حال پا­ها را بالا برده و آهسته زانو­ها را پائین بیاورید تا کشیدگی در عضلات ران­ها احساس کنید.

۸-پا­ها را محکم بکشید تا آن­جا که می­توانید زانو  را به سمت پائین متمایل نمائید.

در حالیکه راست نشسته­اید، بی حرکت بیست ثانیه توقف کنید. رفته رفته فشار روی پا­ها را کم کنید، تا زانو­ها بالا بیایند. حال این حرکت را بار دیگر تکرار کنید و سپس پا­ها را از یکدیگر به طرف جلو باز کند و آماده تمرین بعدی گردید.

حرکت تکمیلی کشش پشت

ابتدا تمرین­هایی را که اولین روز برای کشش پشت آموخته­اید مرور می­کنیم.

دومین تمرین کشش پشت را یکبار دیگر انجام دهید، حال این حرکات را تاحدودی تکمیل­تر می­کنیم.

۹-به تصاویر ۶-۷-۸ مراجعه کنید، این حرکات را انجام دهید و سعی نمائید به طرف داخل بیشتر خم شوید تا آنجا که بتوانید با دست­ها ماهیچه پشت پا را لمس کنید، اگر نتوانستید سعی کنید، پشت زانو را بگیرید.

۱۰-ماهیچه پشت پا یا پشت زانو­ها را محکم نگه­داشته، سعی کنید تا می­توانید بدن را به طرف پائین بیاورید. پیشانی را نیز به طرف زانو­ها متوجه نمائید. توجه کنید آرنج­ها به سمت خارج خم شود و زانو­ها راست باشد. فشار به خود وارد نسازید. در همین حالت قدری به طرف جلو متمایل گردید و مدت بیست ثانیه توقف کنید. آهسته به حالت قائم برگردید و آماده تمرین بعدی شوید.

چرخش ساده_ باریک کردن کمر

۱۱-مانند تصویر در حالت نشسته پای راست را بلند کرده وآن طرف پای چپ قرار دهید.

۱۲-با دست چپ، زانوی راست را بگیرید و دست راست را در پشت روی زمین قرار دهید.

۱۳- خیلی آرام تا آنجاکه می­توانید بدن خود را به سمت راست بچرخانید.

دقت کنید که حالت صورت شما  با تصویر مطابقت داشته باشد.

در این حال ده ثانیه توقف نمائید آنگاه در حالیکه زانوی راست را محکم گرفته­اید به شکل تصویر ۱۲ به جلو بچرخید و استراحت نمائید. اکنون تا منتهی الیه سمت راست خود بچرخید و ده ثانیه توقف کنید. حال آهسته به جلو بچرخید و استراحت نمائید. سپس چرخش به سمت چپ را تکرار کنید و ده ثانیه توقف نمائید. اکنون به جلو بچرخید، دست را از زانو بردارید پا­ها را دراز کنید و آماده تمرین بعدی شوید.

حرکت تکمیلی حرکت کبرا

ابتدا تمرین­هائی را که در اولین روز برای حرکت کبرا آموخته­اید مرور می­کنیم.

سومین تمرین حرکت کبرا در مطابق تصاویر ۱۱ – ۱۲ و ۱۳ انجام دهید.

۱۴-تصویر ۱۵ را نگاه کنید، این تصویر بدن را نسبت  به تصویر ۱۴ در موقعیت بالاتری نشان می­دهد.

در این حرکت سعی کنید بدن را ازحد شکل تصویر بالا­تر نبرید.در این حال پانزده ثانیه توقف کنید، آنگاه بدن را پائین آورده و سپس تمام تمرینات  با حوصله انجام دهید.

برنامه تمرینات دومین روز

۱-تمرین مثلث را  سه بار در نهایت دقت و بدون مکث انجام دهید و یک دقیقه استراحت نمائید.

۲-دو بار تمرین حرکات تکمیلی « انبساط سینه» را بی وقفه انجام داده و به خود استراحت بدهید.

۳- سه بار نیز تمرینات « کشش زانو وران » را انجام داده و سپس استراحت نمائید.

۴-دوباره تمرین حرکات تکمیلی « کشش پشت»  را بی وقفه انجام داده و به خود استراحت دهید.

۵-دوباره تمرینات « چرخس ساده » را انجام داده و سپس استراحت نمائید.

۶- یک­بار حرکت تکمیلی « کبرا » را انجام دهید.

آن­چه که در این شش حرکت به عنوان برنامه دومین روز گفته شد، یکبار تمرین کرده و سعی نمائید که فاصله­ای بین حرکات به وجود نیاید و حرکات موزون شما به شکل رقص زیبائی اجرا گردد.

حال که به پایان برنامه دومین روز «یوگا» رسیدید، ازتمرین دست بکشید وتا روز دیگر تحمل کنید.

یوگا را بهتر بشناسیم 

به دنبال تحقیقات علمی و عملی که قرن­ها پیش توسط هندیان انجام شد و محققان بزرگی از این سرزمین مسئله روح و جسم را مورد بررسی دقیق قرار دادند، جملگی در پایان پژوهش­های خود به این نتیجه دست یافتند که جسم، روح، اندیشه و احساس آدمی در هریک در قالبی جدا از(سایت هیپنوتیسم دات ای آر) هم قرار دارند و به طور جداگانه در تامین نیاز­های خود عمل می­کنند و به عبارت دیگر این نتیجه به دست آمد که در برآورد خواسته­ های این عوامل توافق و یکپارچگی وجود ندارد. اما می توان بین این عوامل از طریق « خودپروری» ویژگی­های متفاوت را از میان برداشت و با «یوگا»« هماهنگی لازم در کنترل نواسانات روحی و جسمی به وجود آورد.

«یوگا» که گونه­ های مختلف دارد، در اصل یک هدف را که ایجاد اتفاق و اتحاد است دنبال می ­کند.

آنچه را که ما در این کتاب به آن عمل می­کنیم، دو گونه «راجا» و «هاثا» می باشد که البته نوع دوم یعنی «هاثا» نیز دوهدف اصلی را دنبال می­کند، اول سلامتی از طریق کشت و پرورش زیبائی و طبیعی جسم تا حد کمال سلامتی و دوم تحریک و پرورش نیروی نهفته بدن آدمی و به کارگیری آن تا حدود خویشتن شناسی.

و با توجه  به این مسائل مهم این نتیجه به دست می­آید که «یوگا» تنها به اجرای یک سلسله تمرینات ورزشی خلاصه نمی­شود. بلکه حرکات «هاثا یوگا» به شکل طراحی شده که علاوه بر پرورش جسم ، قدرت عظیمی را که در  نهاد آدمی نهفته و دست نخورده باقی متنده است، بیدار می­کند و انسان را در صحنه زندگی به انسانی پر تلاش و سازنده مبدل می­سازد.

این اصطلاحات را بدانید:

۱- این اندیشمندان و محققان در زبان سانسکریت گورو Guru  می­گویند.

۲- ……….Yoga……… در زبان سانسکریت معنای و وحدت و همیشگی را می­دهد.

توضیح اینکه Sanskrit  سیصد سال قبل از میلاد مسیح به عنوان زبان ادبیات توصیفی در هندوستان تکلم می­شده «امروزه» در معابد بودائی نیز مورد استعمال قرار می­گیرد.

۳-…………..« تفکر و اندیشه » را معنی می­دهد.

Hatha…………  به معنای «جسمانی و بدنی» است.

 

ادامه دارد…(بخش آموزش یوگا در ۳۱ روز)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم