آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

تربیع عددی یا مربع اعداد ابجدی

0

تربیع عددی یا مربع اعداد ابجدی

یکی از اشکال اوفاق شکل مربع است حکمای سلف از روی موازین اسرار طبیعی و اسباب عالم و مناسبات امور عرضی و نجومی مربعی تشکیل می دادند و اسمایی استخراج می نموده و ان اسما را موثر می دانسته اند و برای حصول نتیجه به ذکر انها مداومت می کردند و مقید نبودند که قرائت ان اسما و مدامت بر ان اعمال مطابق قانون شرایع و انبیاء باشد اما علمای اسلامی بر اثر دریافت حقایق دین معتقد بودند که باید همه امور بر وفق دستورات قائد بزرگ و تعالیم عالیه قران باشد لذا خود را مقید کردند که این اعمال بر طبق دستورات شرع انجام گردد و اسمای مستخرجه باید از اسمای ماثوره ( روایت شده ) باشد و اعمال نیز باید در قلمرو نهی شارع مقدس نیامده باشد از این رو به جای اسماء مستخرجه لومائیل لوخائیل حولائیل اسمای مقدسه ی ماثوره از قبیل ودود   حی و قیوم را استخراج می کردند که البته این اسماء موثر و موجب توجه به ذات یکتا و عبادت و پرستش خدا و باعث توسل به قادر بی همتا و خواست امور و حوایج از ذات الهی جل و علا میباشد   معمولا اگر این اشکال ( مربع ) بر طبق تجزیه حروف اسما الله و اسمای حسنای الهی داده شود متضمن سرّ عظیم و محل نزول برکات خواهد بود

 

نقش لوح تعویذ

مربعی که دارای نُه شانزده یا بیست و پنچ خانه باشد و به اصطلاح ۳*۳ و ۴*۴ و ۵*۵ باشد را به ترتیب مثلث مربع و مخمس می گویند تا ۱۰*۱۰ اگر هم در خانه های انها اعدادی را که نوشته اند تکرار نشود یعنی یک رقم در دو خانه نیاید و جمع کل هر ستون ان افقی عمودی یا قطری از هر طرف مساوی و یکسان باشد ان را در اصطلاح اهل این علم ( نقش ) یا ( لوح ) می گویند و اگر جمع کل ان با اسمی از اسماء الله تعالی یا ایه ای از ایات قران مطابق باشد ان را(تعویذ) نیز میگویند چه قابل عوذه شده و متبرک گردید ه است و اگر چه این مطلب وابسته به نیت درست کننده است

 

تکسیر حروف اسماء الحسنی

( تکسیر ) یعنی شکستن یا تجزیه ی کلمه یا اسم و تبدیل ان به حروف ان اسم و جایگزینی حروف در خانه های مربع و جداول مربعات که در مورد بسیاری از کلمات و اسمای الهی صورت می گیرد و غالباً همراه با عدد مربوط به حرف بوده که حروف و عدد ان را در مربعات ( خانه کوچک ) جای می دهند این شیوه قواعد مخصوص و روشهای ویژه یه خود را دارامی باشد که تشریح ان از حوصله ی این سایت و حیطه ی بحث خارج است

 .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم