آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بالاترین اسم اعـــظم چیست

0

 

بالاترین اسم اعظم چیست

هو الله الذی لا اله الا هو . این جمله,سه اسم است هو الله ,اسم ذات است.

یعنی خدای سزاوار پرستش که موصوف است به جمیع صفات و کمالات پسندیده.و این اسمای عظام,ذکر اهل توحید است. و بزرگان گفته اند که هر که در یک شبانه روز,یک هزار بار بگوید (یا الله یا هو )و مداومت نکند,خدای تعالی او را از اهل یقین گرداند و به مقام اهل تحقیق و درجات اهل توحید برسد و آنچه خواهد بر او کشف شود از جهت آن که الله اسم ذاتست و اسم ذات,اسم اعظم است و اهل تحقیق,اسم اعظم اسمی را گویند که هر حرف ازو بیفکنی همان اسم الله شود: مثلا از الله الف حذف کنند لله شود و اگر یک لام ازو کم کنند اله شود و اگر الف و یک لام کم کنند له شود و اگر الف و هر دو لاه حذف کنند هو شود و هو اسم اعظم است.

و در اسم الله سخن و دلیل بسیار است و دلیل چند از قرآن بیرون آورده اند و گفته اند که اسم اعظم خدای تعالی آن است که ابتدای آن به الله و ختم آن به هو باشد و این چند کلمه را نقطه نبود اگر مُعرب یا غیر مُعرب نویسند همان که هست خوانده شود و غیر آن نتوان خواند

و در کلام مجید حمید آذر و تنزیل آسمانی پنج جا آمده است.

اول در سوره بقره, الله لا اله الا هو

و دوم در سوره آل عمران الم الله لا اله الا هو

سوم در سوره نساء الله لا اله الا هو لیجمعنکم الی یوم القیمه لا ریب فیه

چهارم در سوره طه الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنی

پنجم در سوره تغابن الله لا اله الا هو و علی الله فلیتو کل المومنون

پس بر این دلیل اسم اعظم ( الله لا اله الا هو) است و بعضی از مشایخ فرموده اند که هر که این پنج آیه که مذکور است ورد زبان خود کند و هر روز یازده بار به هر مهم کلی و جزئی که روی نماید بخواند,مهمات او حاصل شود و خواص آیات کلام الله که ابتدای آنان به اسم الله است خواهد آمد.

دیگر در کلام مجید یافتم یک آیه که دو کلمه است و دو اسم خدای تعالی است و نقطه ندارد اگر معرب باشد یا نباشد درست خوانده می شود و شک نیست که این دو اسم,اسم اعظم اند و هر دو در سوره اخلاص واقع است.

منبع: تیم این اپلای

.

نظرات بسته میباشد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم