آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بازی شیطان رانده شده

0

بازی شیطان رانده شده

 

ما شخصا وظیفه ای نداریم که با شیطان خصومتی داشته باشیم و کینه ای از او به دل بگیریم فقط چون خداوند او را لعن کرده ما هم او را لعن می کنیم ؛
و گرنه خیلی خوب است که یکی هست که ادعاهای بی معنی ما را رسوا کند، شیطان الزام نمی کند بلکه افشا می کند و کار شیطان افشاگری است،
شیطان یک مقدار علف دستش می گیرد و می آورد جلوی دهان آدمها ، اگر کسی قاپ زد و علف را خورد معلوم است که خود او در عالم بهایم بوده و گر نه اگر انسان باشد که علف نمی خورد، شیطان قادر نیست کسی را اجبار کند، نه نبی اجبار می کند و نه شیطان “لااکراه فی الدین” ولی شیطان آشکار می کند، شیطان می آید جلوی انسان و وسوسه می کند و معلوم می کند که تو دروغ گفتی که من خداپرستم و دلم پیش خداست بلکه دلت پیش غیر خداست ، توحیدت را نفی می کند تا متوجه شوی موحد نیستی و بروی و توحید واقعی را بدست بیاوری؛ این که خداوند شیطان را گذاشته در عالم برای خیر ماست تا ما را هر لحظه متوجه کند، شما می توانید خودتان را لحظه به لحظه با شیطان آزمایش کنید، آیا خیر انسان این نیست که یک دستگاهی داشته باشد که نشان دهد فشارخون او بالاست یا پایین است و خطر مرگ برای انسان است، شیطان آزمون و محک همه عالم هستی است، همه ادعاهای باطل و بیخودی را رسوا می کند، به همین جهت هم شیطان گفته که بامخلصین کاری ندارم “الاعبادک الله المخلصین” چون عباد مخلص همه آزمایش ها را با موفقیت سپری کردند و قبول شدند.

دکتر حسین الهی قمشه ای

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم