آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

انواع روش های هیپنوتیزم,بخش دوم

0

انواع روش های هیپنوتیزم,بخش دوم

دستور خواب

معمول را روی صندلی راحتی نشانیده دست‌های او را به دست خود طوری می‌گرفت که انگشتان شست خود به انگشتان شست معمول متصل باشد و می‌گفت به چشم‌های عامل نگاه کند خود نیز  نظر را در ریشه چشم‌های وی معطوف می کرد، این حالت را از ۱۰ الی ۱۶ دقیقه طول می‌داد چنان‌چه سوژه استعداد خواب داشت زود می‌خوابید زیرا این مدت برای خواب رفتن معمول کاملاًکافی می‌باشد.

سپس عامل سرپا ایستاده دست‌های خود را تا بالای سر معمول بلند نموده به فاصله‌ی چند سانتی‌متری نگاه می‌داشت، بعد دست‌ها را از طرفین سر سوژه به پایین آورده در محاذات گوش‌ها چند ثانیه مکث می‌کرد. متعاقب این پاس انگشتان خود را عموداً به صورت معمول توجیه داده سنگین و یواش و بدون تماس تا شانه‌ها پایین می‌آورد و تا آرنج‌ها امتداد داده مکرر در مکرر دست‌ها را بالای سر معمول رسانیده دقیقه‌ای نیز طول می‌داد. چند پاس کامل هم از بالای سر تا نوک انگشتان پاهای وی انجام داده در نتیجه بی‌حسی کاملی ایجاد می‌نمود. این دستور برای معمولینی است که حساس نمی‌باشند، آنانی که تلقین‌پذیر بوده و حساس باشند احتیاجی به این پاس‌های متمادی و متعدد نخواهند داشت.

ترتیبات و اصول پاس های مزبور در قسمت حرکات دست به طور کامل شرح داده شده می‌توانید از ان مبحث استفاده نمایید.

اصول دکتر ژ – بوننه

دستورات ایشان برای معمولینی است که دربرابر عامل از خود مقاومت نشان می‌دهند. خود دکتر می‌گوید:

«در هر حالتی اصول مختلف مغناطیس و تلقین را مخلوط کرده و استفاده می‌کنیم، این نتیجه مطالعات و تحقیقات بی‌طرفانه من است.»

بالنتیجه در مدت چند دقیقه آثار خواب  در معمول مشاهده می‌شود. دکتر باز شرح می‌دهد:

وضع سوژه  دو حال  خارج نیست، یا می‌تواند سرپا بایستد یا نمی‌تواند»

چون  حالت اول اهمیت دارد، به شرح آن می‌پردازم.

معمول را آزاد سرپا نگاه داشته ابتدا چندین پاس از بالا به پایین از روی چشم‌هایش انجام داده، فشار مختصر خفیفی روی انها وارد می‌کرد، به شرح زیر پاس‌های خود ادامه می‌داد.

دست‌ها را از طرف پشت معمول روی استخوان‌های پشت به ترتیبی که انگشت شست به طرف تیره پشت و انگشتان دیگر روبه بالا به طرف استخوان اکسیس بود قرار می‌داد، بعد از ۱۵ تا ۳۰ دقیقه می‌گفت: «آهسته به دست‌های من تکیه کنید» آن وقت دست‌ها را به طرف عقب می کشید، در صورت حساس بودن سوه بدن وی به طرف عقب سنگینی می کرد، چنان چه مقاومت نشان می‌داد,سایت هیپنوتیسم دات آی آر, به کمک تلقین به عملیات خود ادامه داده و گفت: «از افتادن ترس نداشته باشید و از پشت سرتان مواظب هستم به طرف عقب کشیده می‌شوید مقاومت نکنید.»

بار دیگر دست‌های خود را به عقب می‌کشید، چنان‌که معمول از آنها پیوری می‌نمود، جزو معمولین حساس بوده و آماده عملیات دیگر می‌کرد.

در صورت عدم موفقیت با دست راست از بالای ستون فقرات یعنی استخوان اکسیس تا ناحیه‌ی قطنیه‌ی مالش داده دست دیگر را روی معده وی می‌گذاشت یا با دو دست از طرفین ستون فقرات مالش داده و تلقین می‌نمود:

«اعصاب شما متأثر شده در تمام اعضاء بدن احساس  راحتی کاملی می‌نمایید آماده خواب هستید»

بعد از چند دقیقه دیگر ران و پشت سوژه را مالش داده تلقین خواب می‌کرد: «بخوابید بخوابید،راحت بخوابید»

باز در صورت عدم موفقیت، دستش را روی پیشانی معمول گذاشته با انگشت کوچک همان دست چشم‌های بسته را مختصر می‌فشرد، دست دیگر را در پشت یر او نهاده چند پاس به قسمت سر می‌داد، اگر حساس بود معمول به طرف عقب جذب می‌شد، چنان‌چه اثاری از جذب مشاهده نمی‌گردید از تلقین کمک می‌گرفت.

حبابی را به دست معمول می‌داد تا بدان نگاه نماید، و تلقین خواب می‌کرد چهار و پنج دقیقه نگاه وی را بدان متوجه می‌ساختچون در تمام این عملیات معمول سرپا ایستاده بود مواظبت می کرد تا موقع  از دست دادن تعادل خود به زمین نیفتد.

در تعقیب این عملیات معمول را روی صندلی  راحتی نشانیده و حباب را به فاصله ۳۰ الی ۴۰ سانتی‌متری چشم‌هایش  قرار می‌داد و نگاه وی را بدان معطوف می داشت، تمام این مراحل توأم با تلقین و فکر خواب بود، بعد از ۵ الی ۲۰ دقیقه شروع به تلقین خواب می‌کرد چنان چه معمول حساس بود چشم‌هایش بسته می‌شدو به خواب می رفت  در صورت  به هم نیامدن پلک‌ها با دست خود چشم‌های معمول را می‌بست و تلقین می‌کرد:  «چشم‌های شما دیگر باز نمی‌شوند»

اگر موفق  به بازز کردن  نمی‌شد، تلقین خواب می‌کرد در غیر ان باز به سر معمول پاس داده و تلقین می‌نمود.

«آمادگی شما برای خواب در جلسه دیگر بیشتر شده و حتماً به خواب خواهید رفت، استعداد بیشتری را داشته و کاملاً به خواب خواهید رفت»

بدین ترتیب برای نیل به موفقیت جلسه را تجدید کرده همین عملیات را در آن انجام می‌داد تا استعداد  تلقین پذیری معمول زیاد شده و به خواب رود.

دستورات بوننه به طوری که ملاحظه می کنید برای اشخاصی است که استعداد تلقین پذیری آنان کمتر می‌باشد و کمتر کسی است که پس از امجام این همه پاس‌ها و نگاه و استفاده از حباب، به خواب نرود، البته در تمام این عملیات باید حوصله نشان داده  از اراده و نیروی فکر استمداد گرفت.

اصول برد

انگشت خود رابالای پیشانی معمول نگاه داشته می گوییم در ان نگاه کرده فکر خواب نمای، تلقینی که انجام می گیرد عبارت از ایجاد فکر خواب است و اضافه می‌کنیم: «چشم‌هایتان کم کم  سنگین می شوند در تمام اعضا بدنتان احساس سنگینی می‌کنید».

با ادامه  تلقینات معمول به خواب می‌رود. گاهی نیز با لحن محکم می‌گوییم: بخوابید . ممکن است در بستن پلک چشم‌های معمول از انگشتان دسیت نیز استفاده کرده یا فشار مختصری انها را بست.

دستور دیگر

 کف دست راست را روی پیشانی معمول بگذارید، انگشت ابهام را در برابر چشم‌های وی نگاه داشته ضمن تلقین خواب بگویید به آن نگاه کند، خودتان نیز در ریشه چشم‌های وی نگاه می‌نمایید تا به خواب رود. بعداً چند تا پاس خواب بر عملیات خود اضافه می نمایید تا خوابش سنگین‌تر شود.

به طور کلی بعضی از معمولین در کمترین مدت به خواب می روند. این موضوع بستگی مستقیم با حساسیت و تلقین‌پذیری  آنان دارد، گاهی نیز با اشخاصی سروکار پیدا می‌کنیم که اصلاً آمادگی خواب ندارند و بر عامل است که با ایمان کامل و اراده قوی با انان کار نماید. منظور از نگاشتن اصولو دستورات خواب این بود که مبتدیان با مطالعه آنها بتوانند روشی را برای خود انتخاب کرده موفقیت‌های آینده‌ی خود را تأمین نمایند.

با وجود این که برخی از معمولین احتیاج به تداوی روحی دارند در موقع انجام عملیات مقدماتی آمادگی از خود نشان نمی‌دهند، ایجاب می‌نماید که روی انان بیشتر کار کرد تا آن نگرانی‌هایی که ممکن است سبب خواب  نرفتن می‌شود پیدا نموده در رفع آنها کوشید.

بهترین حالت تجربه شده برای من برای تعیین حساسیت معمول می‌گویم نبض سوژه را گرفته بشمارد، پس از چند ثانیه دقت و نگاه در ریشه  چشم و پاس با دست راست تلقین می‌کنم، «نبض از حالت طبیعی خارج شده و کندتر می‌شود و بالاخره احساس ضربان آن را نخواهید کرد» چنان‌چه نبضش قطع گردید و تحت تأثیر قرار گرفت در صورت نشان دادن تمایل به خواب، وی را خواب می‌کنم.

در این موقع خوابی که حاصل می‌شود چون با رضایت معمول صورت گرفته بهترین خواب خواهد بود، که بعد از بیداری ناراحتی احساس نکرده و اظهار خستگی نخواهد نمود. در صورت خواب نرفتن جلسه را باید تجدید کرد تا نتیجه بهتری گرفت.

******************************

با عضو شدن در کانال تلگرام ما هر روز از مطالب علوم عرفانی و ادعیه اذکار و همچنین از مطالب روز روانشناسی هیپنوتیزم و یوگا و موفقیت در گوشی خود در اختیار داشته باشید و در گوشی خود مطالعه کنید.

برای عضویت وارد لینک زیر شوید

http://telegram.me/inapplyoriginal

بعد از کلیک پنجره ای باز میشود و روی دکمه ok کلیک کنید و سپس وارد کانال ما میشوید در این صفحه در پایین صفحه روی دکمه join کلیک کنید تا برای همیشه عضو کانال ما شوید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم