آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ادعیه ایی مجرب برای دفع فقر و پریشانی

0

ادعیه ایی مجرب برای دفع فقر و پریشانی

مرحوم عبدالمطلب رحمه الله می گوید : خواندن آیات کفایت ۷۰ مرتبه بعد از نماز ها برای دفع فقر و پریشانی مجرب است . 

مرحوم عبدالمطلب رحمه الله می گوید : برای وسعت رزق و رفع تنگدستی و سختی هر روز هفت مرتبه این دو بیت را بخواند مجرب است .

    یا رب ز قناعتم توانگر گردان             در نور یقین دلم منوّر گردان 

 اسباب مَنِ سوختۀ سرگردان                بی منت مخلوق مُیَسَّر گردان

مرحوم سقازاده واعظ رحمه الله می گوید : هر کس بعد از نمازهای واجب روزانه به سجده رفته و با یک نفس چهارده مرتبه بگوید :

« یا وَهابُ یا ذاالطّولِ و بعد از آن بگوید عُبَیدُکَ بِفِنائِکَ مِسکینُکَ بِفِنائِکَ فَقیرُکَ بِفِنائِکَ سائِلُکَ بِفِنائِکَ یَشکُوا اِلَیکَ ما لا یَخفی عَلَیکَ  » محتاج افراد پست جامعه نخواهد بود . 

ادعیه ایی مجرب برای دفع فقر و پریشانی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم