آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

احکام سفر

1

احکام سفر

هر گاه عزم سفر به راهی کردی آگاه باش که ایام هفته هفت روز است وبرای هر روز ارزشی باید قائل آمد و در هر روز عملی را اگر انجام داد بر اساس تجربه ثابت شده که بی ثمر از سفر بر نخواهی گشت

و به قول روایتی که پیغمبر (ص) روز سه شنبه عزم سفر کرد و در بین راه با صانحه ای خون دماغ گردید

پس هر گاه روز سه شنبه یا شب سه شنبه حرکت کردی حتما تصدقی باید از اول باید کنار گذاشت تا به زحمت نیفتیم

و به ابیات زیر صحبت را خلاصه و مختصر عنوان می کنیم

اگر روز شنبه عزم سفر کردی ماهی بخور تا زود بیایی و هر آنچه که میخواهی به آن برسی

اگر به روز یک شنبه عزم سفر کردی برگ تنبول(۱) بخوری برایت مبارک این سفر گردد

اگر به روز دوشنبه عزم سفر کردی اول روی آینه نگاه کن تا در آینه دولت یابی و مایع روشنایی در سفر گردد.

اگر  به روز سه شنبه عزم سفر کردی گشنیز زیاد بخور تا در سفر همه چیز حاصل گردد.

اگر به روز چهار شنبه عزم سفر کردی حتما بخور هر غذایی تا سیر شوی تا از مشقت و رنج زمانه و سفر نجات یابی و موفق باز گردی

اگر به روز پنج شنبه عزم سفر کردی باید بخوری قند سیاه تا دلت بجائیکه میخواهی برسد و دست راضی و پر توان بر گردی

اگر به روز جمعه عزم سفر کردی در روز جمعه هر چه دلت میخواهد بخور و با عطر و بوی خوش لباسهایت را معطر و خوش بو کن تا در رحمت خدا بر تو باز گردد.

۱-برگ تنبول:برگیست که در هندوستان یافت می شود بمقدار کف دست و کوچکتر و بزرگتر از کف نیز بشود ودر ملک هندوستان با فوفل و آهک بخورند و آن را تانبول و تامول و پان نیز خوانند.و لب را سرخ کند و دندان را پاک دارد

1 نظر
  1. سعید می گوید

    دعاقوی برای دفع دشمن بزاریدلطفا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم