آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آموزش هشت حرکت یوگا برای درد کمر و تقویت آن

0

آموزش هشت حرکت یوگا برای درد کمر و تقویت آن

هشت حرکت فوق که بنام حرکت برگشت هست برای کمک بسیار زیادی برای پیشگیری از درد کمر است.و همچنین برای از بین بردن چربی و تقویت کمر بسیار مفید می باشد??????
این تمرین باید هر کدامشان در ۳ ست ۱۵ ثانیه ای انجام شوید و ما بین هر تمرین ۳۰ ثانیه استراحت کنید(حمید آذر)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم