آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آداب زندگی مسلمان درس ۳۰,اهمیت دانش اندوزی

0

اهمیت دانش اندوزی

به فرموده رسول خدا (ص) : یا عالم باش یا در حال آموختن دانش و وقت خود را در بیهودگی و خوشگذرانی صرف نکن.

امیر مؤمنان (ص) : حکمت [ و دانش ] را فراگیر ، هر چند از مشرکان باشد ؛ همچنین می فرماید : حکمت         [ و دانش ] را فراگیر ؛ هر چند از زبان دیوانگان باشد و نیز فرمود : بر شماست که دانش بجویید ، چرا که دانشمند گرامی است ، هر چند به خاندانی منسوب نباشد و گرامی است ، هر چند تهیدست باشد و گرامی است ، هر چند جوان باشد .

فضیلت تعلیم و تعلم

رسول خدا (ص) می فرماید : آموزش علم به دیگران برای رضای خدا حسنه است و یادگیری آن عبادت و گفت و گوی علمی تسبیح و کاربرد دانش جهاد و [ نیز ] آموزش دادن آن به کسی که نمی داند صدقه و بخشیدن آن به کسی که صلاحیت دارد سبب قرب الهی است ، زیرا دانش ، آموزنده حلال و حرام و روشنگر راه بهشت و همدم   [ حالت] تنهایی است ؛ همچنین می فرماید : هر کس بخشی از دانش را فرا بگیرد تا برای خشنودی خدا آن را به مردم بیاموزد خدا پاداش هفتاد پیامبر را به او عطا می کند ؛ نیز می فرماید : هر کس دوست دارد که رهایی یافتگان از آتش جهنّم را بنگرد به فراگیران دانش بنگرد . به خدا سوگند برای هر گامی که طالب علم به سوی خانه عالم بر می دارد خدا عبادت یک سال را برایش می نویسد و برای هر گام او شهری در بهشت می سازد و هنگامی که بر زمین راه می رود زمین برای او آمرزش می طلبد و در حالی صبح و شام می کند که آمرزیده شده و فرشتگان گواهی دهند که آنان از اتش جهنّم رهایی یافته اند .

همان گرامی (ص) می فرماید : حضور در مجلس عالم از حضور در هزار تشییع جنازه و هزار عیادت بیمار بهتر است ؛ نیز می فرماید : کسی که به مسجد رفت و آمد کند تا دانشی مفید بیاموزد یا به دیگران یاد دهد پاداش عمره و حجی کامل را خواهد داشت.

امیر مؤمنان (ع) می فرماید : ای مؤمن ! علم و ادب بهای جان توست ، پس در آموختن آن بکوش ، پس هر چه بر علم و ادب تو افزوده شود بر ارزش تو افزوده می شود ، چرا که از راه دانش، به پروردگارت راه می یابی و با ادب ، خدمت پروردگارت را نیکو به جا می آوری و با این ادب در خدمت است که بنده سزاوار ولایت و قرب الهی     می گردد ، پس نصیحت مرا بپذیرد تا از عذاب برهی .

و نیز می فرماید : یک سخن حکیمانه را مرد بشنود ، سپس آن را نقل کند یا بدان عمل کند از عبادت یک سال بهتر است .

امیر مؤمنان (ع) می فرماید : هر کس در راه کسب علم دو گام بردارد و دو ساعت نزد عالم بنشیند و از آموزگار دو کلمه بشنود ، خدا برای او دو بهشت واجب گرداند ، چنان که خدای متعالی فرمود که برای کسی که از مقام پروردگارش بترسد دو بهشت است .

امام باقر (ع) می فرماید : پاداش کسی که علم را آموزش می دهد مانند پاداش کسی است که علم می آموزد و او بر کسی که می آموزد برتری دارد ، پس دانش را از صاحبان آن ( دانشوران ) فرا گیرید و به برادرانتان به گونه ای که عالمان به شما یاد داده اند آموزش دهید .

 

 

 

.

 


نظرات بسته میباشد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم