آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آثار و برکات ذکر الوّهاب

0

آثار و برکات ذکر الوّهاب

آثار و برکات ذکر الوّهاب

الوّهاب (۱۴)

به معنی بخشنده ای است که شخص محتاج را به فزونی عطا می کند و می بخشد بدون آن که غرضی و عوضی انتظار داشته باشد . « شیخ برسی » (ره ) فرموده است اگر هر کس در حال سجده چهارده مرتبه این اسم را بخواند ، خداوند او را از خلق مستغنی گرداند و هر کس در آخر شب سر خود را برهنه و دست های خود را به سوی آسمان بلند نماید و صد مرتبه این اسم را رسایل آمده است هر کس این اسم را زیاد بگوید ، از احدی سؤال نمی کند مگر آن که عطا می شود به او و از خداوند حاجتی نمی خواهد مگر آن که به او می رسد و این اسم را « کبریت احمر» می نامند .

اگر کسی این شکل را در شَرَف زُهره نقش کند و با خود دارد همین فایده را برای ا خواهد داشت :

شکل شماره ی ۱۶۴

و همین طور است نوشتن این شکل و همراه داشتن آن :

شکل شماره ی ۱۶۵

و در بعضی کتب است که هر کس در نیمه ی دوم آخر شب سر برهنه و آستین بالا بزند و رو به قبله صّد مرتبه بگوید « یا وهّاب » خداوند او را توانگر گرداند . نیز اگر کسی روزی هزار و سی و پنج مرتبه بگوید « یا وَهّابُ یا ذَالطَّول » روزی او وسیع گردد و نیز برای هر طلبی تا چهل روز ، روزی هزار و چهارصد و هشتاد و چهار مرتبه یا « وهّاب » بگوید ، آن مطلب بر آورد شود همچنین برای ادای قرض و وسعت رزق در روز پنجشنبه یا جمعه روزه دارد و صد بار صلوات فرستد پس دو رکعت نماز کند و در هر رکعتی بعد از حمد ، پانزده مرتبه ” آیه الکرسی ” و بیست و پنج مرتبه سوره ی توحید را بخواند و بعد از نماز چهل و یک (۴۱ ) مرتبه « یا وهّاب » بگوید ، به زودی قرضش ادا شود و توانگر شود و اگر این عمل را با غسل به جا آورد بهتر است . و در بعضی کتب غسل را شرط کرده اند .

 

با دانلود مجموعه ۱۰۰ باب شفا و اسرار ۴ گانه سلامتی عضو ماه نامه سلامتی ما شوید از آپدیت رایگان سالانه ماه نامه بر خوردار گردید

 shafa111با وارد کردن کد inapply20 از ۲۰ % تخفیف محصولات بر خوردار گردید

 

 


نظرات بسته میباشد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

متن دوم