آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آثار و برکات ذکر المُقیت

0

آثار و برکات ذکر المُقیت

آثار و برکات ذکر المُقیت

المُقیت (۵۵۰)

به معنی آفریننده ی قوت خوراک و طعام و رساننده ی آنهاست به سوی بدنها و نیز به معنی ” حفیظ علیم ” و مستولی و قادر بر اشیا و عطا کننده بر قدر حاجت نیز آمده است و مداومت بر این است برای توسعه ی رزق نافع است و برای برآمدن مقاصد نوشتن این اسم بر کوزه ی پرآب و نوشیدن از آن آب مجرب است و همراه داشتن مکسَّر این اسم برای حصول وسعت مفید است و مکسَّر این است :

شکل شماره ی ۱۵۹

 

با دانلود مجموعه ۱۰۰ باب شفا و اسرار ۴ گانه سلامتی عضو ماه نامه سلامتی ما شوید از آپدیت رایگان سالانه ماه نامه بر خوردار گردید

 shafa111با وارد کردن کد inapply20 از ۲۰ % تخفیف محصولات بر خوردار گردید


نظر دهید


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم