آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آثار و برکات ذکر القوی

0

آثار و برکات ذکر القوی

آثار و برکات ذکر القوی

القوی (۱۱۶)

که اسم شصتم از ” اسماء الحسنای الهی ” و به معنی کسی است که صاحب قدرت کامله باشد و ” شیخ بُرسی ” (ره) فرموده است هر کس را دشمنی باشد که چاره ی او نباشد از آرد هزار گلوله بسازد و بر هر یک از آن ها بگوید « یا قویُ » پس آن گلوله ها را به پرندگان بخوراند ، شرّ آن دشمن از وی بگردد و اگر کسی « قوی المتین » را در شرف مریخ بر عَلَم رسم نماید در جنگ بر دشمن منصور و مظفّر گردد و هر کس که این دو کلمه را در شرف شمس برطرف عمّامه ی خود رسم نماید و آن عمّامه را بر سر پیچد ، در نزد خاصه و عامّه با هیبت گردد و هر کس این دو کلمه ( قّوی المتین ) را در شرف مریخ بر لوحی از آهن نقش نماید ملوک منقاد او شوند و مداومت بر این دو اسم ( قّوی المتین ) برای توانایی و قوّت نافع است و همراه داشتن مکسَّر آن نیز همین فایده را دارد :

شکل شماره ی ۱۴۶

با دانلود مجموعه ۱۰۰ باب شفا و اسرار ۴ گانه سلامتی عضو ماه نامه سلامتی ما شوید از آپدیت رایگان سالانه ماه نامه بر خوردار گردید

 shafa111با وارد کردن کد inapply20 از ۲۰ % تخفیف محصولات بر خوردار گردید

 


نظر دهید


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم