اوقات شرعی به افق شهرها


موضوعات این اپلای
تبلیغات

‎‎

جدید ترین مطالب سایت
خانه » هاتا یوگا » بخش "هاتا یوگا مقدماتی"

آخرین مطالب هاتا یوگا مقدماتی

هاتا یوگا مقدماتی چاندارا ناماسکارا جدول مانتراهای سلام بر ماه

هاتا یوگا مقدماتی چاندارا ناماسکارا جدول مانتراهای سلام بر ماه                 همه ماه        وضعیت تمرین     مانترا مفهوم              مانترا         ——————————————————————————————————             روز اول       نیایش                Kamesvaryai       سلام بر ...

هاتا یوگا مقدماتی چاندارا ناماسکارا وضعیت نیمه ماه

هاتا یوگا مقدماتی چاندارا ناماسکارا وضعیت نیمه ماه دستها را در حالت تعادلی بالا ببرید و کف دستها را بر هم گذاشته ,آنها را مقابل سینه قرار دهید و سپس آنها ...

هاتا یوگا مقدماتی چاندارا ناماسکارا (سلام بر ماه)

هاتا یوگا مقدماتی چاندارا ناماسکارا (سلام بر ماه) در زبان سانسکریت واژه "چاندارا" به معنا و مفهوم ماه است.ماه فاقد نور است و نور خود را از انعکاس نور خورشید در ...

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیتهای ۱۳ تا ۲۴

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیتهای 13 تا 24 حالتهای 1 تا 12 که شرح داده شد,نصف دور سلام بر خورشید را تشکیل می دهد.برای دور دوم ,مراحل 1 تا12 با ...

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت دوازدهم نیایش

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت دوازدهم نیایش وضعیت12:نیایش آخرین مرحله سلام بر خورشید همانند مرحله اول است. کف دستها را به هم چسبانده,هر دو را جلوی سینه نگه دارید(مطلبق شکل). تنفس:بازدم,تا استقرار در ...

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت یازدهم وضع دستان

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت یازدهم وضع دستان این وضعیت نیز تکرار مرحله 2است.بدن را کاملا بالا کشیده ,دستها را به ادازه عرض شانه و در دو طرف سر نگه ...

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت دهم سلام بر خورشید

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت دهم سلام بر خورشید این وضعیت نیز تکرار مرحله سوم است.پای راست را نزدیک پای چپ قرار داده,هر دو پا را کاملا کشیده نگه دارید ...

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت نهم چابک سوار

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت نهم چابک سوار این مرحله نیز مانند وضعیت شماره4 سلام بر خورشید است. کف دستها روی زمین. ساق پای چپ را خم کرده,به جلو بیاورید به طوری ...

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت هشتم کوه

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت هشتم کوه این مرحله تکرار وضعیت شماره 5 سلام بر خورشید است. به همان ترتیب که در حالت فوق شرح داده شد,در وضعیت مستقر شوید و ...

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت هفتم : کبرا

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت هفتم : کبرا   ران و تهیگاه را روی زمین قرار دهید. همچنان که دستها روی زمین است,آرنج ها را مستقیم کنید,سر و گردن را به عقب ...

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت ششم سلام بر اجزای هشتگانه

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت ششم سلام بر اجزای هشتگانه   باپایین آوردن زانوها,سینه و چانه راروی زمین قرار دهید.در وضعیت آخر باید انگشتان هر دو پا,دو زانو,سینه,دستها و چانه با ...

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت پنجم کوه

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت پنجم کوه   در این مرحله ,پای چپ را مستقیم به عقب برده,کنار پای راست بگذارید.همزمان باسن را به سمت بالا برده,سر را پایین بیاورید طوری ...

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت چهارم چابک سوار

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت چهارم چابک سوار   کف دستها را باز روی زمین در طرفین بدن قرار دهید. پای راست را از پشت تا جایی که ممکن است به عقب ...

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت سوم وضع دست و پا

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت سوم وضع دست و پا در یک وضعیت ثابت با پاهای کنار هم بایستید.دستها را مستقیم به بالای سر ببرید و از ناحیه لگن به ...

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت دوم وضع دستان

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت دوم وضع دستان   هر دو دست را بالا برده,در دو طرف بالای سر نگه دارید. هر دو دست به اندازه عرض شانه با هم فاصله داشته ...

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت اول نیایش

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت اول نیایش    با چشمهای بسته روی زمین ایستاده,پاها را کنار هم قرار دهید.کف هر دو دست را روی هم گذاشته,مقابل سینه نگه دارید.مانند وضعیت ستایش ...

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا ( سلام بر خورشید )

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا ( سلام بر خورشید )   در زبان سانسکریت واژه "سوریا" به معنای خورشید است و "ناماسکارا" به معنی سلام و درود آمده است.سلام بر خورشید زاییده ...

هاتا یوگا آسانا تمرین چهاردهم وضعیت پاندول

هاتا یوگا آسانا تمرین چهاردهم وضعیت پاندول   بایستید و پاها را حدود یک متر از هم جدا کنید. دستها را بلند کنید و انگشت ها را در هم قفل کرده, پشت گردن ببرید.آرنج ...

هاتا یوگا آسانا تمرین سیزدهم وضعیت تاب

هاتا یوگا آسانا تمرین سیزدهم وضعیت تاب   راست بایستید و پاها را حدود یک متر از هم جدا منید. دستها ار تا سطح شانه ها بالا ببرید.کمر را از ناحیه لگن به ...

هاتا یوگا آسانا تمرین دوازدهم وضعیت مثلث

هاتا یوگا آسانا تمرین دوازدهم وضعیت مثلث   تنوع1:راست روی زمین بنشینید و پاها را حدود یک متر از هم جدا کنید.پای راست را افقی به طرف راست بچرخانید. دستها را بکشید و ...

صفحه 1 از 6123456

لینکهای مهم سایت

خدمات سایت این اپلای

inapply team | All Rights Reserved - © 2012

باز نشر مطالب اين اپلاي تنها با ذکر نام و آدرس سايت مجاز مي باشد .