آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور رده

هاتا یوگا مقدماتی

مقدماتی

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت یازدهم وضع دستان

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت یازدهم وضع دستان این وضعیت نیز تکرار مرحله 2است.بدن را کاملا بالا کشیده ,دستها را به ادازه عرض شانه و در دو طرف سر نگه دارید.به آرامی سر و…
ادامه مطلب ...

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت دهم سلام بر خورشید

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت دهم سلام بر خورشید این وضعیت نیز تکرار مرحله سوم است.پای راست را نزدیک پای چپ قرار داده,هر دو پا را کاملا کشیده نگه دارید و سعی کنید که پیشانی…
ادامه مطلب ...
متن دوم