آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سر

0

تعبیر کلی

اصفهانی می‌گوید: تعبیر سر انسان، پدر یا شخصی بزرگ و رئیس و سرور یا پسر می‌باشد، حضرت دانیال (ع)می‌فرمایند: تعبیرش بزرگ و رئیس و سرور گروه است.

تعبیر کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم