آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ماشین حساب ابجدی

این قسمت از سایت این اپلای فقط برای محاسبات اعداد ابجد کبیر و صغیر می باشد تا کاربران عزیز بتوانند هر نام و هر ذکر و یا هر آیات و سوره ای که خواستند خیلی سریع عدد ابجد کبیر و صغیر آن را حساب کنند که این بخش توسط مساشین حساب زیر به راحتی متن شما را محاسبه خواهد کرد

در بخش (تقسیم بر چه عددی) اگر شما خواستید متن را بر هر عددی تقسیم کنید و باقیمانده آن محاسبه شود فقط کافیست در همان کادر  عددی که باید تقسیم بر متن شود را  بنویسید و بعد از زدن دکمه محاسبه در خروجی, باقیمانده تقسیم آن متن را به شما خواهد گفت.حال چه عدد ابجد صغیر و چه عدد ابجد کبیر

این بخش از خدمات همانند بخش های دیگر فقط به خاطر رفاه حال کاربران عزیز کاملا رایگان بوده و نیازمند هیچ هزینه ای نیست.موفق باشید(حمید آذر)

لطفا تمامی فیلد های مورد نظر را تکمیل نمایید


متن دوم