آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

9 روش درمان درد پهلو و شکم

۹ روش درمان درد پهلو و شکم

9 روش درمان درد پهلو و شکم کسی که از بروز درد شقیــقه و درد پهلو و شکم ( شوصه یا ذات الجنب ؛ ورمی گرم و دردناک است ) بیمناک است در فصل تابستان پس از خوردن ماهی تازه ، بلافاصله به خواب و استراحت نپردازد (زیرا طبع ماهی سرد است وخواب هم سرد…
متن دوم