آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

24 درمان سریع بیماری های مسافرتی

۲۴ درمان سریع بیماری های مسافرتی

24 درمان سریع بیماری های مسافرتی بیماری مسافرتی در اثر دریافت اطلاعات اشتباه از محیط اطراف توسط مغز ایجاد می شود. اعصاب حسی بدن برای حفظ تعادل مرتباً اطلاعاتی را نظیر کامپیوتر از گوش داخلی ، دریافت می کند و آن را به مغز میفرستد. بیماری…
متن دوم