آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

17 روش برای داشتن اراده فولادین

۱۷ روش برای داشتن اراده فولادین

17 روش برای داشتن اراده فولادین همه چیز به ذهن ما بر‌می‌گرده: اگر ما برای مدت زیادی با تمایلاتمون مبارزه کنیم، ذهن منطقی ما خسته می‌شه و ما اون اراده مورد نیاز برای انجام چیزی که ذهن منطقی‌مون می‌خواد رو از دست می‌دیم. پربازده بودن، مدیریت…
متن دوم