آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

یوگا چیست؟

یوگا چیست؟

یوگا چیست؟ کلمه «یوگا» یعنی چه و چه معنی می­دهد با مطالعه کتابی به نام «اوپانیشاد، سر اکبر» معنی کلمه یوگا را اینطور می­توان فهمید. یوگ یا جوگ به معنی پیوستن است و اسم فاعل آن یوگی یا همان جوگی مشهور هندی است. «یوگا» در اصطلاح فلسفی نام…
متن دوم