آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

یوگا و لاغری این اپلای

آموزش تمرینات یوگا

آموزش تمرینات یوگا امروزه نام ریچارد هیتلمن  برای میلیون‌ها  نفر از مردمی که با روش ورزش زیبای «یوگا» به نیروی عظیم و نهفته درون خویش دست یافته‌اند  و در روند تکاملی جسم و روح خود از هماهنگی ویژه‌ای برخوردار  گشته‌اند، نامی آشنا است.…
متن دوم