آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

یوگا آسانا

تمرین های یوگا برای تقویت چشم

تمرین های یوگا برای تقویت چشم چشم,ظریف ترین و حساس ترین عضو بدن است که در کسب دانش بزرگترین بهره را به انسان رسانده است.از این رو مراقبت از چشمها یک امر ضروری و حیاتی است تا این عضو حساس دچار ضعف یا بیماری نشود.اغلب افراد برای جبران…
متن دوم