آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گیاه سداب چیست

آشنایی با خواص گیاهی سداب

آشنایی با خواص گیاهی سداب سداب، گیاهی علفی بومی قاره اروپاست. از این گیاه که بوی نامطبوعی دارد، در زمان قدیم برای مقابله با بیماری‌های مسری از جمله طاعون استفاده می‌شد. این گیاه بیش از 80 ناراحتی را برطرف می‌کند که به بعضی از آن‌ها در…
متن دوم