آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گفتار درمانی

خواص و شرایطهاى روحى و جسمى,گفتار ائمه معصومین,بخش سوم

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب طب امام صادق (51) چند چيز موجب محبت و رضاى خداست  اول - اطاعت و فرمانبردارى از خدا  دوم - دشمن داشتن اهل معصيت  سوم - اكرام به فقير مسلمان  چهارم - خير و منفعت رساندن به بندگان خدا  پنجم - صله رحم…

خواص و شرایطهاى روحى و جسمى,گفتار ائمه معصومین,بخش اول

(1) چند چيز موجب صحت بدن است :  اول - مسافرت كردن  دوم - روزه گرفتن  سوم - خوددارى از انداختن آب دهان در مسجد  چهارم - كم خوردن  پنجم - آب خوردن در روز در حال ايستاده  ششم - طعام نخوردن مگر در وقتى كه گرسنه باشد  هفتم - خوددارى كردن…
متن دوم