آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گفتار امامان

آداب از گفتار ائمه معصومین

آداب از گفتار ائمه معصومين امام صادق عليه السلام : پوشيدن لباس كتانى بدن را فربه مى كند. حضرت على عليه السلام : بپوشيد جامه پنبه اى را كه آن پوشش رسول خدا و پوشش مرده هاى خود را در آن كفن كنيد. امام صادق عليه السلام : جامه سرخ تيره…
متن دوم