آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گذری بر تاریخچه هیپنوتیزم

گذری بر تاریخچه هیپنوتیزم

گذری بر تاریخچه هیپنوتیزم دیر زمانی است که انسان در خود به وجود نیروی خارق‌العاده‌ای پی برده و از آن استفاده می‌کند، این نیروی معنوی هر چند که در نظر انسان اسرارآمیز می‌باشد، برعکس تصور، نیرویی است طبیعی و چون دیگر علوم، مبادی و قواعدی…
متن دوم