آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کیمیاگری

ریشه علم کیمیا

ریشه علم کیمیا ریشه این کلمه از زبان‌های باستانی است، و احتمالاً خاستگاه آن بین‌النهرین یا هند می‌باشد. نام دانش پایه شیمی در همه زبان‌ها برگرفته از همین واژه‌است. برخی نیز ریشه واژه کیمیا را از زبان یونانی دانسته‌اند. دانش کیمیا از…
متن دوم