آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کوه مشکلات

دردودلی با شما ,کوه مشکلات

دردودلی با شما ,کوه مشکلات با سلام به همه دوستان و کاربران عزیز همه انسانها فکر می کنند که کوهی از مشکلات در مقابلشان است در صورتی که اگر از مشکلات اطرافیانشان آگاهی یابند خداوند را به دلیل این همه راحتی و نعمتی که دارند شکر می کنند و…
متن دوم