آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کلای آموزشی یوگا

پاوان موکت آسانا تمرین دوم نیم لوتوس(نیلوفر)

پاوان موکت آسانا تمرین دوم نیم لوتوس(نیلوفر) با پای کشیده در جلوی بدن بنشینید. یک پا را از زانو خم کنید و پاشنه آن را در انتهای عضله ران مقابل قرار دهید.پای دیگر را از زانو خم کنید و پاشنه پا را بدون فشار در انتهای عضله ران…

پاوان موکت آسانا وضعیت های مراقبه

پاوان موکت آسانا وضعیت های مراقبه هدف اصلی از تمرینات یوگا,آماده ساختن داوطلب برای قرار گرفتن در وضعیت مراقبه به مدت طولانی است.تنها زمانی که بدن به حالت مجسمه بی حرکت در آمده است و می تواند برای مدتی در حالت بماند مراقبه تجربه خواهد شد.…

پاوان موکت آسانا تمرین پنجم وضعیت ماهی

پاوان موکت آسانا تمرین پنجم وضعیت ماهی روی شکم دراز بکشید.انگشتان دست را به یکدیگر قلاب کنید و زیر سر بگذارید.ساق پای چپ را از زانوخم کنید و زانوی پای چپ را به قفسه سینه روی زمین نزدیک کنید. پای راست مستقیم و کشیده روی…

پاوان موکت آسانا تمرین چهارم وضعیت سوسمار

پاوان موکت آسانا تمرین چهارم وضعیت سوسمار روی شکم بخوابید. سروشانه را بلند کنید و چانه را در حالت استراحت بین کف دستها قرار دهید. آرنج ها روی زمینتا بهتر به ستون فقرات فرمان داده شود. آرنج ها را به سمت ستون فقرات کمی…

پاوان موکت آسانا تمرین سوم وضعیت عالی

پاوان موکت آسانا تمرین سوم وضعیت عالی روی شکم بخوابید و دستها را پشت گردن به هم قلاب کنید. انگشتان باید به هم متصل شوند و در پشت گردن یا سر قرار گیرند. بازوها روی زمین در یک وضعیت راحت هستند. بدن را وانهاده کنید و از…

پاوان موکت آسانا تمرین دوم شاوآسانا معکوس

پاوان موکت آسانا تمرین دوم شاوآسانا معکوس روی شکم بخوابید,دستها را بالای سر بکشید و کف دستها را روی زمین بگذارید.پیشانی باید روی زمین استراحت کند.بقیه وضعیت همانند آنست که برای شاوآسانا در حالت قبل گفته شد.اگر تنفس مشکل است یا…

پاوان موکت آسانا تمرین اول شاوآسانا

پاوان موکت آسانا تمرین اول شاوآسانا به پشت روی زمین بخوابید و دستها را حدود 15سانتیمتر در کنار بدن قرار دهید.کف دستها به سمت بالا,یک بالش نازک یا یک پتو می تواند زیر سر قرار گیرد تا مانع ناراحتی شود. اجازه دهید که انگشتان…

آساناهای وانهاده شدن

آساناهای وانهاده شدن سیستم علمی/عملی یوگا برای استراحت اهمیت ویژه ای قائل است.منظور از استراحت,خوابیدن یالمیدن روی صندلی راحت و مطالعه کردن یاگوش دادن به موزیک و یا تماشای فیلم نیست.استراحتی که در یوگا مطرح است,عبارتست از ایجاد فاصله بین…

پاوان موکت آسانا تمرین هشتم نگاه به نزدیک و دور

پاوان موکت آسانا تمرین هشتم نگاه به نزدیک و دور در برابر یک پنجره باز بایستید یا بنشینید.یک افق روشن و باز ترجیح داده می شود.برای 5ثانیه به نوک بینی خود خیره شوید. بعد برای 5 ثانیه به یک نقطه مشخص در افق خیره شوید. این وضعیت را 10تا20…

پاوان موکت آسانا تمرین هفتم مقدمه ای بر خیره شدن به نوک بینی

پاوان موکت آسانا تمرین هفتم مقدمه ای بر خیره شدن به نوک بینی وضعیت استاد با یک وضعیت راحت بنشینید.پاها را در جلوی بدن قرار دهید.دست راست را مستقیم در جلوی بدن مقابل بینی نگه دارید. دست راست را مشت کنید,در وضعیتی که شست دست…

پاوان موکت آسانا تمرین ششم نگاه به بالا و پایین

پاوان موکت آسانا تمرین ششم نگاه به بالا و پایین در وضعیت تمرین قبل مستقر شوید. هر دو دست مشت شده را بر روی زانوها گذاشته,زانوها را مستقیم و کشیده نگه دارید(انگشتان شست رو به بالا).به آرامی انگشت شست دست راست را به سمت بالا آورده,با…

پاوان موکت آسانا تمرین پنجم چرخش نگاه

پاوان موکت آسانا تمرین پنجم چرخش نگاه مطابق وضعیت تمرین4 روی زمین بنشینید. دست چپ را روی زانوی چپ بگذارید. و دست راست را در بالای پای راست نگه دارید,به طوری که انگشت شست رو به بالا و بازو کاملا کشیده و مستقیم باشد. در این وضعیت با…

پاوان موکت آسانا تمرین سوم نگاه به طرفین

پاوان موکت آسانا تمرین سوم نگاه به طرفین روی زمین نشسته,پاها را به صورت کاملا کشیده در جلوی بدن قرار دهید.دستها را نیز به طور کامل کشیده در امتداد شانه ها نگه دارید.ضمنا آنها را مشت کرده,انگشت شست هر دست را به سمت بالا…

پاوان موکت آسانا تمرین دوم چشمک زدن

پاوان موکت آسانا تمرین دوم چشمک زدن با چشمک های باز در یک حالت راحت روی زمین بنشینید. 10مرتبه چشمها را آرام باز و بسته کنید. چشم ها را ببندید و برای 20ثانیه به چشمها استراحت دهید. باز کردن و بستن چشمها را برای 10 مرتبه ادامه دهید و…

پاوان موکت آسانا تمرین اول پوشاندن با کف دست

پاوان موکت آسانا تمرین اول پوشاندن با کف دست در وضعیت راحت با چشمها ی بسته بنشینید. کف دستها را به هم مالش دهید تا احساس کنید که کف دستها گرم شده است. کف دسته را آرام روی چشمها بگذارید اما به چشمها فشار نیاورید. احساس…

پاوان موکت آسانا تمرین نهم وضعیت پیچ دادن به شکم

پاوان موکت آسانا تمرین نهم وضعیت پیچ دادن به شکم در وضعیت چمباتمه با پاهای باز بنشینید و دستها را روی زانوها قرار دهید. تنفس عمیق. باز دم عمیق.زانوی راست را نزدیک پای چپ روی زمین قرار دهید.از دست چپ مانند یک اهرم استفاده…

پاوان موکت آسانا تمرین هشتم راه رفتن کلاغ

پاوان موکت آسانا تمرین هشتم راه رفتن کلاغ در وضعیت چمباتمه با پاهای از هم جدا بنشینید. کفل ها روی پاشنه ها. کف دست ها را روی زانوها قرار دهید. در وضعیت چمباتمه یک قدم کوچک بردارید. سعی کنید که خمیدگی زانوها را حفظ کنید. بنابراین…

پاوان موکت آسانا تمرین هفتم ضد نفخ و گاز

پاوان موکت آسانا تمرین هفتم ضد نفخ و گاز در حالت چمباتمه بنشینید و پاها را حدود 60سانتیمتر از هم جدا نگاه دارید.پاها محکم روی زمین ,انگشتان هر دست را زیر پای همانطرف یگذارید,به طوری که شست دست روی پا قرار گیرد. آهسته با کفل…

پاوان موکت آسانا تمرین ششم نیایش

پاوان موکت آسانا تمرین ششم نیایش با پاهای تقریبا پنجاه سانتیمتر از هم جدا در حالت چمپاتمه روی زمین بنشینید. زانوها باید در عرض کاملا از هم فاصله داشته باشند و بازوها بین آنها قرار گیرند. کف دستها را روی هم در جلوی بدن و…

پاوان موکت آسانا تمرین چهارم قایق رانی

پاوان موکت آسانا تمرین چهارم قایق رانی حالت1.با پای کشیده روی زمین بنشینید تجسم کنید که در حال قایقرانی هستید. بازدم را انجام دهید و در حد اماکن از ناحیه کمر به دست جلو خم شوید و به راحتی بازوها را بکشید.دستها را از پایین…
متن دوم