آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کسب درآمد با نرم افزار

گروه فرهنگی تحقیقاتی کیمیاجو

جهت اطلاع دوستان سلام به همه دوستان گروهی از افراد برنامه نویس که بنده حمید آذر،در سال ۱۳۹۵ این دو فرد را به عنوان برنامه نویس نرم افزارهای استخدام کرده بودم و بعد از تولید نرم افزار متاسافت و صد بابها که شامل ده نرم افزار بوده
متن دوم