آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کتاب آموزش فال چوب

دانلود کتاب آموزش فـــال چـوب

 آموزش فال چوب و طریقه ساخت چوب   به روایت حضرت دانیال علیه السلام و حضرت امام جعفر صادق(ع) این کتاب قرعه ایست که ساخته اند از برای مهمات مسلمانان که از خیر و شر خودشان آگاه باشند که چگونه بوده  باشد.   مشخصات کتاب: نام کتاب:آموزش فال…
متن دوم